Mammutträd och paraplyalmar. På lördag 21 maj berättar trädgårdsmästaren Nicholas Delahooke mer om några av parkens mest utmärkande träd. Under trädvandringen, som tar ungefär en timme, visas 19 utvalda sorter.

– Parken har flera speciella trädslag, som mammutträd och ginkgo. De är världens största respektive äldsta trädsorter. Ginkgoträdet fanns redan för 200 miljoner år sedan, säger Hanna Källberg, kommunikatör på park- och naturförvaltningen.

Lördagen den 21 maj arrangeras en trädvandring bland parkens rariteter. Av de mest ovanliga, som pyramidalm och paraplyalm, finns bara ett fåtal kvar.

Folder med karta
– Utgångspunkten för vandringen är 1800-talets parkideal, en stil som man också försöker efterlikna när nyplanteringar görs, säger Hanna Källberg.

När Trädgårdsföreningen bildades 1842 var platsen både trädlös och vattensjuk – nu har parken drygt 550 träd. Flera av de stora träden i dungarna tillhör de ursprungliga planteringarna.
Målet är att upprätthålla antalet träd genom nyplanteringar. De senaste åren har ett 30-tal träd planterats, bland annat kastanj och praktpoppel, trädslag som ofta förekom i parker på 1800-talet.

Trädvandringen startar klockan 11.00 vid Södra vägens entré. En tillhörande folder med karta har tagits fram. Där beskrivs varje träd och dess placering för att besökarna också ska kunna genomföra vandringen på egen hand.