Visa hänsyn på stranden. Hundar måste vara kopplade året runt, på samtliga 24 kommunala badplatser. På sju badplatser får du inte ta med dig eller rasta hunden.

Med sommarens intåg har badplatserna blivit alltmer populära att besöka.

– För att alla ska ha ett trevligt besök på någon av kommunens badplatser behöver alla visa hänsyn och följa de regler som finns, säger Susanne Jörlöv, badplatsförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Det handlar bland annat om att det råder hundförbud på Askimsbadet, Härlanda tjärns badplats, Lillebybadet, Näsetbadet, Hovåsbadet, Sillviksbadet och Fiskebäcksbadet. Där får hundar inte vistas överhuvudtaget mellan 1 maj och 15 september.

Problem med hundar på Askimsbadet

Nu under början av sommaren har hundägare tagit med sig sin hund till Askimsbadet, antingen för att rasta eller ha med sig när man badar, något som alltså inte är tillåtet.

– Det är olyckligt att man inte respekterar hundförbudet. Om du vill ta med din hund när du badar så finns det 17 badplatser som kommunen sköter om som tillåter hundar. Tänk på att du alltid ska ha din hund kopplad vid dessa, säger Susanne Jörlöv.

Passera badplatser med hund

Du får passera badplatser med hund som är kopplad, dock inte Näsetbadet och Askimsbadet. Göteborgs Stad arbetar med att se över ordningsstadgan för att du ska kunna passera Askimsbadet och Näsetbadet med kopplad hund. Fram till ordningsstadgan har ändrats gäller fortfarande hundförbud, även för att passera dessa badplatser.

Målet med en förändrad ordningsstadga är att du ska kunna passera Askimsbadet och Näsetbadet med kopplad hund via den strandnära gångvägen. Om ordningsstadgan ändras innebär det fortfarande att hundförbud gäller på övriga delar av badplatsen. Förhoppningen är att du från den 1 maj 2023 ska kunna passera badplatserna med kopplad hund.