Fyra etapper med start i april. Palmhuset i Trädgårdsföreningen ska restaureras och moderniseras. Arbetet startar i april 2023 och görs i fyra etapper. “Det innebär att de delar av Palmhuset som för tillfället inte påverkas av restaureringen kan vara öppet för besökare under hela restaureringstiden”, säger Charlotte Karlsson, projektägare, Göteborgs Stad.

Palmhuset byggdes 1878 och är byggnadsminnesförklarad sedan 1976.  Hela stålkonstruktionen togs ned under en renovering på 1980-talet, men den här gången ska allt göras på plats.

– Restaureringen kommer att pågå i etapper, med en huskropp i taget.

Bevarar husets karaktär

Husets unika karaktär ska bevaras med rätt material, utformning och kulörer. Flera detaljer kommer att få tillbaka sin ursprungliga gestaltning. Ett exempel är att fönsterglas, som vid tidigare renovering byttes ut mot akrylglas, byts tillbaka till riktigt glas. Även aluminiumdörrar från 1980-talet ska ersättas med mer tidsenliga dörrar för Palmhuset.

Många känsliga växter

Det är ett komplicerat projekt att restaurera Palmhuset eftersom det finns många känsliga växter i byggnaden. Därför görs arbetet under sommarhalvåret under fyra år, 2023-2026, för att minimera riskerna. De kommer att flyttas till andra lokaler och de som inte kan flyttas kommer att byggas in och på så sätt bli skyddade.

De fyra etapperna

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad förvaltar byggnaden och ansvarar för restaureringsprojektet. De fyra etapperna är vattenhuset under 2023, tropikhuset under 2024, mittskeppet under 2025, samt medelhavshuset och kameliahuset under 2026. Budgeten är på 98 miljoner kronor.  Entreprenör är FO Peterson & söner byggnads AB.

– Resultatet blir en 140 år ung byggnad som är redo att ta sig an framtiden, säger Charlotte Karlsson.