Egna erfarenheter i fokus. På söndag 20 november diskuterar Martin Schibbye, journalist och författare, Katarina Bergehed, Svenska Amnestys expert på kvinnorättsfrågor och Syrien och Niclas Lindberg, stadsbibliotekarie i Västerås, den svenska tryckfrihetsförordningen på Stadsbiblioteket. Samtalsledare är journalist Britt-Marie Mattsson.

Den svenska tryckfrihetsförordningen är den äldsta i världen och fyller i år 250 år. Det uppmärksammar Stadsbiblioteket med ett samtal om tryck- och yttrandefrihet med utgångspunkt i paneldeltagarnas personliga erfarenheter.

– Yttrandefrihetsfrågan är ständigt aktuell och alltid viktig och angelägen att lyfta. I synnerhet som medieklimatet ser ut i dag, med väldigt olika möjligheter att bevaka olika delar av världen och där rätten till yttrandefrihet ser väldigt olika ut beroende på var i världen man bor. Och där har ju inte minst Martin Schibbye direkta erfarenheter av att försöka rapportera från ett stängt område, säger Paula Wahlbom, programansvarig Stadsbiblioteket.

Biblioteket spelar en viktig roll
I tryckfrihetsförordningen ingår även offentlighetsprincipen, som ger medborgare grundlagsskyddad rätt att ta del av protokoll och andra handlingar från riksdag, regering och myndigheter.

– Det är en viktig demokratisk fråga för både Sverige och omvärlden. Att ha en öppen arena där alla har möjlighet att ta del av vad som händer är oerhört avgörande för de demokratiska processerna och där spelar inte minst biblioteken en viktig roll.

Söndagens samtal följs i vår upp med en samtalsserie på tre tillfällen om journalistik och demokrati. Programmet är ännu inte helt spikat men kommer att innefatta ämnen som folkbildning och pressetik.

Panelsamtalet startar klockan 14.00 och är ett samarbete med Europa Direkt Göteborgsregionen.