“Alla ska kunna känna sig välkomna” Parken ovanpå bastionen Carolus Rex har gjorts i ordning och öppnar igen under fredagen. Den har bland annat fått en större utsiktsplats som kan nås från både trappa och ramp. “Det handlar inte om att skapa nytt på platsen, utan om att förädla det som finns och göra den historiska platsen tillgänglig för alla”, säger Rakel Berglund, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Parken ovanpå bastionen Carolus Rex har gjorts i ordning och har nu en större utsiktsplats. Rakel Berglund är projektledare på park- och naturförvaltningen. Foto: Petra Lundgren

Bastionen Carolus Rex, det gamla försvarsverket på Kungshöjd i Göteborg, håller på att renoveras och samtidigt har parken gjorts i ordning.

– I samband med att fastighetskontoret skulle återställa bastionen skalades hela kullen av för att täta murverket med en gummiduk och därefter lades jorden tillbaka. Då passade vi på att smyga in lite biologisk mångfald. Vi har lagt en färdig salttålig ängsmatta. Den är ganska lågmält blommande, men väldigt gynnsam för pollinerande insekter. I det här området är det mest asfalt och sten, så att vi fick in blomning har stor betydelse, säger Rakel Berglund.

Enklare skötsel

Ängsmattan lades förra sommaren på grus och växer mycket långsammare än en vanlig gräsmatta. I den växer bland annat käringtand och det gör att hela slänten blommar gul på sommaren.

-Med ängsmattan fick vi både enklare skötsel och biologisk mångfald och det blev vackrare på köpet, konstaterar Rakel Berglund.

En takås syns

I ängsmattan går det också att ana konturerna av en takås. Den upptäcktes när jorden togs bort för att lägga gummimattan.

– När jorden skulle läggas tillbaka var ett önskemål att lägga den så att man kan ana takåsen och att justera staketet så att det stämmer överens med takåsen, för då förstärks känslan.

En fantastisk utsiktsplats

Målet när parken gjordes om var att få en mer lättskött och mer tillgänglig yta. Utsiktsplatsen bestod tidigare bara av några enstaka stenar och det fanns ingen trappa eller ramp.

– Alla ska kunna känna sig välkomna, det är en fantastisk utsiktsplats.

Ett fackelblomster har smugit sig in i ängsmattan. Det verkar humlan uppskatta. Foto: Rakel Berglund

Finns trappa och ramp

Utsiktsplatsen är numera större och har både trappa och ramp. Stenen som använts bär också på en historia. Den i trappan har legat utanför stadsbiblioteket och stenarna på utsiktsplatsen och i rampen har legat på Götaplatsen.

– När rampen byggdes var det viktigt att den inte skulle ta fokus från den historiska miljön. Muraren har vänt stenarna ut och in och knackat sönder dem så att utsidan på rampen ser ut som den vanliga muren. Det är verkligen ett fint hantverk!

Ett omsorgsfullt arbete

Parken har också fått ett nytt staket i hållbart och lättskött material eftersom det gamla var i dåligt skick. Räcket i trappan har tillverkats i stadens egen smidesverkstad. Belysningen i parken har också bytts ut till en äldre modell som finns i området sedan tidigare. Sofforna i parken är tillgänglighetsanpassade.

– Allt är gjort i samarbete med stadsmuseet. Fastighetskontoret har gjort insidan av bastionen omsorgsfullt och försiktigt. Vi har försökt hänga på i den andan. På ytan ser det egentligen ut som det gjorde innan, men det är lite finare. Det är ett bra betyg, tanken är att inte störa den historiska miljön, säger Rakel Berglund.

Carolus Rex ligger på Arsenalsgatan 1 på Kungshöjd och är öppen dygnet runt, för dig som vill besöka platsen.