Sport som växer. Nu finns en permanent cricketplan på fotbollsplanerna vid Kviberg. Där tränar idag fyra cricketföreningar. Sporten kräver två fotbollsplaners yta och mellan planerna ligger en utslagsmatta.

Fram tills nyligen har det funnits en mobil utslagsmatta mellan två av planerna. Nu har idrotts- och föreningsförvaltningen i samarbete med Svenska cricketförbundet investerat i en permanent matta som ligger mellan två andra fotbollsplaner. Det innebär att föreningarna nu har två planer att spela på.

– Förhoppningsvis kommer det här locka fler att spela cricket, säger Carola Helltén, verksamhetsutvecklare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Växande intresse
Cricket är en bollsport som spelats sedan 1500-talet och som är stor bland annat i England, Pakistan, Indien, men också i Afghanistan. I Sverige är cricket en liten sport, men den har växt mycket de senaste åren.

– Enligt Svenska cricketförbundet beror det bland annat på att många nyanlända kommer från länder där cricket är en stor sport, säger Carola Helltén.

5D5A.jpg
Cricketplanerna ligger på Kvibergsplanerna, plan 10 och 11 (mobil utslagsplatta) och planerna 17 och 18 (permanent utslagsplatta). F oto: Joanna Klasén