Konstmuseets besökare mest nöjda. Bemötande, service, tillgänglighet, lokaler och utbud. Det är några områden där göteborgarna tycker att stadens museer sammantaget har blivit allt bättre. Det visar kulturförvaltningens senaste så kallade nöjd kund-undersökning.

Besökare till stadens fyra museer och tre andra kulturinstitutioner fick under tre veckor i oktober svara på frågor om hur de upplevde sitt besök. Det visades sig att de allra flesta var nöjda, både när det gäller helheten och enskilda kvalitetsfaktorer som bemötande och lokaler.

Inte minst Göteborgs konstmuseum fick goda betyg. Helhetsomdömet, som mäts i termer av NKI (nöjd kund-index), ökade från 75 till 80 jämfört med undersökningen från 2011.

− Även när det gäller bemötandet ökade konstmuseet ganska rejält. Stadsmuseet har också fått bättre betyg på flera områden, säger Bibbi Wopenka på kulturförvaltningen.

Bättre skyltning och fräschare toaletter
För Röhsska museet lade sig dock helhetsomdömet något lägre, trots att omdömena om enskilda kvalitetsområden var mer positiva än senast. Några av besökarna önskade sig bättre skyltning, andra en mer välkomnande entréhall och fräschare toaletter.

Sjöfartsmuseets besökare var inte heller fullt lika nöjda som vid förra mättillfället.

− Deras siffror har gått ner på områden som tillgänglighet för funktionshindrade, lokaler och utbud, samtidigt som helhetsomdömet ligger kvar på samma som 2011, säger Bibbi Wopenka.

De museer som undersöktes var Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet. Dessutom ingick Stora Teatern, Frilagret och Göteborgs Konsthall.