Göteborgs första utflyktslekplats. Stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård och Göteborgs Stad får årets kommunpris av föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare för utvecklandet av utflyktslekplatsen Plikta i Slottskogen.

Plikta prisas både för den nya miljön men också för den öppna fritidsverksamheten utomhus där personal finns på plats varje dag hela året.

– Det är extra roligt att det är just Plikta som har fått priset. Vi har jobbat strategiskt i flera år för att få till hela konceptet med utflyktslekplatser och bemanning av en sådan här stor och populär lekplats, säger Helena Bjarnegård.

Populär mötesplats
”Göteborg har med hjälp av en framsynt planering och tydlig politisk vilja tillfört parken nya värden och utvecklat Plikta till en väl fungerande verksamhet. Lekplatsen har blivit en än mer populär mötesplats under parollen mer åt fler.”, skriver juryn bland annat i sin motivering.

Plikta är Göteborgs första utflyktslekplats som snart får sällskap av fler, i höst invigs nya Positivparken i Frölunda.