Samarbete med Stadsbiblioteket. Dikter hänger i fönstren på Västtrafiks fordon under maj månad. Temat är Frihet och dikterna är skrivna av sex utvalda poeter. Poesi ombord är ett samarbete mellan Västtrafik, Stadsbiblioteket Göteborg och Författarcentrum Väst.


Malin Bernhardsson, marknads- och kommunikationschef på Västtrafik. Foto: Privat

Efter ett uppehåll på nästan tio år är Poesi ombord tillbaka. Förra året utsågs Göteborg till litteraturstad av FN-organet Unesco och det blev startskottet.

– Vi har sedan starten haft ett antal teman på lager och ”Frihet” har varit ett av dem. Med tanke både på pandemin och på världsläget med kriget i Ukraina kändes det helt rätt nu, säger Malin Bernhardsson, marknads- och kommunikationschef på Västtrafik.

Tydligt tilltal

Resenärerna får ta del av poesi av Elise Ingvarsson, Erik Bergqvist, Jonas Gren, Mona Monasar, Rasha Alqasim och Göran Greider. För att dikterna skulle få plats på en skylt i fönstren fick de inte vara längre än tolv rader.

– Vi ville att dikterna skulle ha ett tydligt tilltal, inte vara för lika varandra och att de skulle hålla för att läsas flera gånger, säger Malin Bernhardsson.

Tankar, möten och samtal

Pandemin har varit tuff både för resenärerna och kollektivtrafiken.

– Nu när människor återvänder vill vi bjuda på något fint och lite oväntat ombord. Vi hoppas att poesin väcker tankar och kanske till och med leder till möten och samtal som annars inte hade uppstått, säger Malin Bernhardsson.

Resenärer kan även skicka in sina egna dikter på temat “Frihet” under maj månad. En jury utser tre vinnare som får varsin periodbiljett.

Samarbetet mellan Västtrafik, Stadsbiblioteket Göteborg och Författarcentrum Väst startade 2001 och fram till 2013 fick resenärerna ta del av 48 dikter av lika många poeter.