Detalj från Poesimässans affisch. Foto: Martha Ossowska Persson

Poeter från hela Europa. Jila Mossaed, Lina Ekdahl och Kennet Klemets är några av alla poeter som framför sina verk på Poesimässan på Stadsbiblioteket i Göteborgs den 20–21 mars. På plats finns poeter från bland annat Sverige, Bosnien och Albanien, samt ett 30-tal förlag.

– Vi avslutar fredagen med att samla 13 av Göteborgs mest namnkunniga poeter för att flödesläsa ur sina alster. Det blir spännande att se dem alla på samma scen, säger Miriam Lannge Lidin, bibliotekarie på Stadsbiblioteket.

Poesimässan är den sjunde i ordningen och anordnas för första gången i Göteborg.