Stora skillnader mellan olika delar av stan. Pojkar är mer nöjda med sin fritid än flickor och de som inte uppger kön. Det framgår av en ny undersökning om barn och ungas fritidsvanor i Göteborg.  Den visar också på stora skillnader i nöjdhet över staden.

Linda Johannessen.

Tusentals elever i årskurs 2, 5 och 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Göteborg får svara på en elevenkät varje år. En nyhet för året var att de även fick svara på fem frågor om fritiden.

– Både skolan och fritiden är viktiga för att barn och unga ska må bra. Med undersökningen får vi en gemensam bild av hur barn har det, i alla delar av Göteborg, säger Linda Johannessen, planeringsledare på stadsledningskontoret.

69 procent svarade

Nästan 12 500 elever svarade på enkäten, vilket innebär 69 procent. Göteborgs Stad har gjort enkätundersökningar om barn och ungas fritidsvanor tidigare. Den nya visar att killar fortfarande är mycket mer nöjda med sin fritid än tjejer och de som inte uppgett kön. Barn och unga med funktionsnedsättning är minst nöjda.

– Rätten till en bra fritid för alla är en jätteviktig fråga som vi jobbat med i många år. Vi ser att barn och ungas nöjdhet med sin fritid har minskat, men att skillnaderna mellan olika grupper inte längre är lika stora. Det får vi titta närmare på. Det är ju en speciell tid vi gjort mätningen i också, där många av de vanliga fritidsaktiviteterna varit påverkade av restriktioner till följd av pandemin.

Skillnader i staden

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Nöjdheten skiljer sig också åt beroende på var i staden barn och unga bor. Nöjdast är de i Älvsborg, Stora Högsbo och Billdal med 87-88 procent. Minst nöjda är de i centrala Angered (67 procent) och norra Angered (69 procent)). Antalet barn och unga som är med i en förening, klubb eller grupp har minskat. Från 66 procent 2014 till 61 procent. I Älvsborg, Björlanda och Billdal är nästan 80 procent med i en förening, klubb eller grupp, men i centrala Angered, Bergsjön och västra Biskopsgården är det mindre än 40 procent.

– Tyvärr sjunker ungas deltagande och det är stora skillnader över staden. Tydligast är skillnaden i socioekonomiskt utsatta områden.

Unga och läsning

Barn och unga svarar (i undersökningen) på hur mycket de läser, eller blir lästa för, på sin fritid. Där visar resultatet att fler vuxna läser för barn i årskurs 2 jämfört med för fyra år sedan. En hög andel av dessa barn finns i södra Angered.

– Det är ett glädjande exempel som inte alls följer den socioekonomiska kartan. Barn i alla åldrar läser mer i södra Angered än i övriga staden. Där har något hänt och man kan se att det finns en rörelse för läsningens betydelse.

Ju äldre barn och unga blir desto mindre läser de på fritiden och det följer den nationella trenden. Större andel än tidigare har svarat att de aldrig läser en bok och där är pojkar överrepresenterade.

– Vi ser att pojkar i mindre utsträckning än flickor blir lästa för när de är små, och det är något vi vuxna måste förändra. Pojkar har lika stor rätt som flickor att få uppleva det härliga i att läsa – hur ska de annars upptäcka den egna läslusten?

Charlie Arby, ungdomsfullmäktiges ordförande. Foto: Privat

Ungdomsfullmäktige är delaktigt

Ungdomsfullmäktige, UF, i Göteborgs Stad har varit med i arbetet med undersökningen. Det viktigaste för ungdomarna var att få se hur nöjda barn och unga är med sin fritid i staden. Men också att få se det på karta. Därför är materialet uppdelat i kartbilder över staden med 36 mellanområden.

– Jag tycker att kartorna är intressanta, de visar tydligt hur stora skillnaderna är i staden. Det är viktigt att segregationen minskar, ett tydligt exempel är just fritid där ungdomar i utsatta områden var mycket mindre nöjda med sin fritid, säger Charlie Arby, ordförande i ungdomsfullmäktige.

Transporter är viktiga

Både Charlie Arby och Noelia Erhamre, som också är med i ungdomsfullmäktige,  tycker att många svar i enkäten var väldigt väntade. Båda tycker också att det mer hänger på vuxna i staden att förbättra fritiden för barn och unga.

– I Barnkonventionen står det att vuxna har ansvar att se till så att barnens rättigheter blir uppfyllda, bland annat när det gäller fritid. Transporter och ekonomisk tillgänglighet till aktiviteter är svårt för barn och unga att kontrollera. Det är viktigt att barn och unga kan ta sig till sina fritidsaktiviteter själva. Många har problem med det, inte minst ungdomar med funktionsvariationer där över 50 procent upplever att de har det svårt. Jag tycker det är viktigt med fritidskort, bättre cykelbanor men också fler rullstolsplatser på bussar och spårvagnar, säger Charlie Arby.

Informera i skolan

Noelia Erhamre är med i ungdomsfullmäktige i Göteborgs Stad. Foto: Privat

En tanke Noelia Erhamre har är att skolorna skulle kunna informera elever och föräldrar om vad det finns för fritidsaktiviteter, men också att barn och unga kan hitta på saker själva för att ha något att göra på fritiden.

– Det är inte så jättelätt för alla så klart. Men man kan ta initiativ att hitta på saker tillsammans. Det kan vara att gå promenader eller åka till lekplatser. Många är omotiverade och ligger hemma, det är inte jättelätt att ändra på det, säger Noelia Erhamre.

Hur fortsätter  ungdomsfullmäktige att arbeta med det här?

-Vi tar med oss kunskap och fakta som vi fått reda på och låter det ligga till grund för allt arbete fortsättningsvis som har med fritid att göra, säger Charlie Arby.

En barnrättsplan håller på att tas fram i Göteborgs Stad och ungdomsfullmäktige är med i det arbetet. Rapporten “Barn och ungas fritidsvanor i Göteborgs Stad 2021” är framtagen av Enkätfabriken och redovisades för chefer i stadens förvaltningar i förra veckan. I augusti håller Göteborgs Stad en större konferens om rapporten.