Har gjort inventering. Djur och insekter är viktiga för den biologiska mångfalden. Slottsskogen och Trädgårdsföreningen har inventerat och förbättrat livsmiljöerna för parkernas pollinatörer. ”Vi har inte varit medvetna om hur många olika arter vi har och hur olika förutsättningar de kräver, så projektet har varit lärorikt”, säger Emmelie Georgii, trädgårdsmästare i Trädgårdsföreningen.

Linda Thelin, zoolog i Slottsskogens djurpark, stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Foto: Privat

I dag den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag och den uppmärksammas i Slottsskogen.

– Den biologiska mångfalden minskar i världen och det är ett stort problem. Ett av djurparkens övergripande syfte är att göra människor uppmärksamma på vad som behövs för att främja biologisk mångfald och det är huvudsyftet med alla aktiviteter vi har. I dag gör vi det med utökade informationsinsatser. All forskning visar att det är den egna upplevelsen som kan skapa ett engagemang, säger Linda Thelin, zoolog.

Berättar om djuren

”Hylla myllret” är titeln på dagens aktivitet vid linderödssvin, helsingefår, skånegäss, ölandsgäss, pingviner, sälar, älgar, renar, ankor och hästar.

– Vi berättar om djuren, deras förutsättningar och vad man själv kan göra för att förbättra förutsättningarna för de här djurslagen.

Gjort en kartläggning

Under förra året pågick ett projekt som heter ”Ett västsvenskt bi-drag” och som delvis finansierats av ett statligt LONA-bidrag. Trädgårdsföreningen och Slottsskogen inventerade pollinatörerna i parkerna i samarbete med Göteborgs naturhistoriska museum.

– Vi har tittat på vad det finns för pollinatörer, kartlagt deras livsmiljöer och gjort en åtgärdslista. I Slottsskogen var det bland annat brist på sand och vi har börjat göra fler sandbäddar så att fler pollinatörer kan bo där, berättar Linda Thelin.

Emmelie Georgii, trädgårdsmästare i Trädgårdsföreningen, stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Foto: Privat

Mer sand och sten

Trädgårdsföreningen uppmärksammade världsbidagen i lördags med programpunkten ”Surrande trädgård”. Då fick besökarna bland annat veta mer om kartläggningen och om pollinatörens nytta i ekosystemet.

– Vi har framför allt ökat mängden sand och sten för att skapa bättre möjligheter för pollinatörer att bo i parken. Vi kommer även att ha mer död ved i solbelysta områden och mitt i rosovalen slutar vi klippa gräset helt. Där planterar vi perenner i gräsmattan så den blir mer blomstrande. Det är ett pilotprojekt som kan följas av fler gräsytor om det blir lyckat. Många besökare gillar att umgås på gräsytorna, så det måste vara funktionellt både för pollinatörerna och besökare, säger Emmelie Georgii.

I lördags hittades fler arter i Trädgårdsföreningen som nu ska rapporteras in i artportalen. ”Hylla myllret” pågår mellan klockan 10-16 i Slottsskogen. Vill du läsa mer om kartläggningen och hur många arter som hittats i parkerna finns länkar till detta nedan.