Åtta grafiska blad. Göteborgs konstmuseum har många verk som museer världen runt avundas dem. Edvard Munchs arbeten tillhör dem som ofta lånas ut. Nu lyfter museet fram hans grafiska blad. Bland dem: Madonna.

Göteborgs konstmuseum har inte mer än hunnit plocka ner sju porträtt av Edvard Munch innan man nu på lördag visar ytterligare åtta grafiska blad ur sina samlingar av den norske konstnären.

– Vissa av dem är ofta utlånade till museer runt hela världen – Madonna anses till exempel vara ett centralt grafiskt blad av Munch, säger Kalle Anderson som är utställningsansvarig.

Det har gått tio år sedan Göteborgs konstmuseum hade sin stora, välbesökta Munchutställning – nu vill man gärna ge göteborgarna en ny chans att titta närmare på konstnärens fina grafiska arbeten.

Tre av de åtta blad som visas, med start på lördag, köptes in till museet för exakt ett hundra år sedan. Ytterligare tre förvärvades direkt från konstnären 1918.

3FC.jpg
– Det är känt att Munch gärna tittade till sina verk när han var på besök i Göteborg, säger Kalle Andersson.

Grafiska blad känsliga för ljus
Grafiska blad kräver extra stor varsamhet eftersom pappret är känsligt för ljus. På konstmuseet har man därför mörklagt visningsrummets fönster och istället ljussatt med dämpad belysning.

– Munch jobbade med olika slags papper vid skilda tillfällen. En del av bladen klarar inte längre att visas om man inte bygger speciella montrar, säger Kalle Andersson.
”Kärlek, ångest och död” omfattar totalt åtta blad där sju av dem ingår i ”Livsfris” som till stor del bygger på händelser i Munchs eget liv.

Bland de mest kända, och oftast utlånade märks: Madonna, Vampyr II, Det sjuka barnet I och Kyss.

Utställningen på Göteborgs konstmuseum pågår från 14 april till 10 juni.