Svårt möta efterfrågan. Sedan början av hösten satsar Göteborgs Stad på gratis simundervisning för vuxna. Målet med satsningen var att nå utsatta grupper som inte haft råd att betala för undervisningen. Och det tycks ha fungerat bra, även om ingen säker statistik kommit ännu.

– Det har gått jättebra på så sätt att responsen har varit jättestor. Det är svårt för oss att se exakt vilken målgrupp vi når, men enligt de föreningar som håller i simundervisningen är det många deltagare som säger att de kunnat börja just på grund av att avgiften tagits bort, säger Helena Eriksson, verksamhetsutvecklare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Undervisningen bedrivs av sex föreningar med olika inriktningar med finansiering från Göteborgs Stad. Tidigare var det föreningarna själva som ansvarade för simundervisningen och därför också tog ut en avgift. Men sedan början av hösten kan alltså vuxna få hjälp att lära sig simma i tio simhallar i Göteborg efter ett politiskt beslut om att staden ska bidra ekonomiskt.

Brist på simlärare
Även om Helena Eriksson är positiv till hur satsningen har fallit ut finns det vissa saker som inte fungerat perfekt. I en utvärdering som nyss gjordes uttrycker alla föreningarna att de har köer till undervisningen. Och det är svårt att öka kapaciteten. Tillgången på bassängtider i stadens simhallar är nämligen starkt begränsad, och simundervisningen måste samsas med andra prioriterade grupper som idrottsföreningar, barn och motionssimmare. Dessutom råder brist på simlärare.

För att komma tillrätta med bristen på bassängtider skulle fler simhallar behöva byggas.

– Det råder en generell brist på simhallar, vilket vi på idrotts- och föreningsförvaltningen redan konstaterat i andra sammanhang. Särskilt fullt är det under de mest populära tiderna på vardagseftermiddagar – då vill alla komma samtidigt, säger Helena Eriksson.

Folkhälso- och jämlikhetssatsning
Helena Eriksson ser mycket positivt på satsningen, som hon tror kan komma att föra mycket gott med sig.

– Det är både en folkhälsosatsning och en jämlikhetssatsning, som i en drömvärld skulle kunna leda till flera positiva effekter. Allt från att deltagarna upptäcker simning som motionsform och simhallen som mötesplats till att simkunnighet är en livförsäkring för både dem och deras barn. Dessutom kanske några av dem får upp ögonen för att simläraryrket är ett bristyrke, säger hon.

”Många är tacksamma”
Hon hoppas nu att simundervisning för vuxna ska få fortsätta vara kostnadsfri också i framtiden.

– I dagsläget finns ingen tidsgräns för satsningen, men om den får fortsätta beror på de politiska prioriteringarna. Många som saknar ekonomiska medel är väldigt tacksamma för den här chansen, och det är indirekt positivt även för deras barn. Om föräldrarna inte känner sig säkra med att ta med barnen till simhallen, sjöar eller hav riskerar de att gå miste om både vattenvana och sociala aktiviteter, säger hon.