För alla åldrar Ett 20-tal pratbänkar har placerats ut i Göteborg på platser som uppskattas av seniorer.  Pratbänkarna är en del av Göteborgs Stads uppdrag Åldersvänliga Göteborg. “Vi hoppas på generationsmöten, att man sätter sig och får till spännande samtal oavsett ålder”, säger Drude Björningstad Quinones, verksamhetsutvecklare på Generationsmöten i centrum, socialförvaltning centrum.

Pratbänken är en av de första insatserna i Göteborgs Stads handlingsplan för det Åldersvänliga Göteborg. Framtidsutvecklarna, seniorer som hjälper till att göra staden mer åldersvänlig, fick frågan vad de skulle uppskatta och vad som saknades för att få till det spontana mötet. De ville gärna ha bänkar att mötas vid.

– De har fått vara med i utformning och placering, så att seniorer känner sig välkomna. Men bänkarna är till för alla åldrar, säger Drude Björningstad Quinones.

Vill skapa mötesplatser

Pratbänkarna är tillverkade i mörk ek, har gul stomme med armstöd som ska vara lätta att stödja sig på. Park- och naturförvaltningen har, tillsammans med andra förvaltningar och bolag, placerat ut pratbänkarna över hela Göteborg.

– Genom att ställa ut pratbänkar vill vi skapa mötesplatser och bidra till ökad tillgänglighet och trygghet i vår stadsmiljö. Att bidra i arbetet med det åldersvänliga Göteborg är en självklar del av vårt uppdrag med att utveckla, tillgängliggöra och aktivera förvaltningens nya och befintliga platser, säger Gunilla Åkerström, enhetschef stadsliv på park- och naturförvaltningen.

Invigs på lördag

Pratbänkarna i Göteborgs Stad invigs på Dr Fries torg, Guldheden, lördagen den 25 september mellan klockan 11 och 13. Då kommer bland annat Cirkusskolan på besök, Guldhedens bibliotek kommer med bokcykeln, det blir quiz och musik med Mats Strömberg och bandklippning vid bänkarna klockan 11.30.

Generationsmöten inom socialförvaltning centrum hoppas på stor uppslutning.