Sex tillfällen i vår. Brunch i Biskop har premiär på Biskopsgårdens bibliotek den 11 januari. Det är gratis och för alla som bor och verkar i Biskopsgården. “Vi har haft frukost tidigare, det har gjort att folk fått kontakt med varandra och möjlighet till samarbeten, det är jätteroligt”, säger Randi Myhre från Biblioteksvännerna i Biskopsgården.

I juli 2021 började Biblioteksvännerna i Biskopsgården med frukost på onsdagar en gång i månaden. Det kom mellan 25 och 30 personer varje gång.

– Vi återanvände ett gammalt koncept som  stadsdelsförvaltningen Biskopsgården bjöd in till. Jag och många med mig tyckte att det var lysande, öppet och demokratiskt. Alla var välkomna att säga sin mening och det skapade kontakt mellan boende, föreningsaktiva och tjänstepersoner.

Olika föreningar ansvarar

Efter önskemål blir det nu i stället Brunch i Biskop i stället för frukost. Programmet för våren är spikat och en förening ansvarar för att ordna maten varje gång.

– Föreningen har möjlighet att presentera sig och sin verksamhet, det är ett fint sätt att marknadsföra sin verksamhet. De som kommer får säga vad de har på hjärtat eller vill dela med sig av. Det brukar vara väldigt positiva nyheter om saker som är på gång, det händer mycket bra i stadsdelen nu.

Partnerskap med Göteborgs Stad

Först ut är Biblioteksvännerna i Biskopsgården som bildades 2012 efter ett tvåårigt samarbete mellan boende och bibliotekarier. De var med i en referensgrupp för att utveckla biblioteket och deras tjänster. Föreningen har biblioteket som bas, är aktiva i hela stadsdelen och har nu ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Socialförvaltningen Hisingen och förvaltningen Demokrati och medborgarservice.

– Det gäller under 2023, men vi hoppas att det blir långsiktigt. Vi jobbar för ett ökat deltagande och delaktighet bland boende. Det finns ett stort engagemang här, det gäller att fånga upp det och se vad alla vill bidra med.

Stor verksamhet

Biblioteksvännerna i Biskopsgården har bland annat läxhjälp, kurser, samarbeten med andra föreningar och med Stadsmiljö (tidigare Trafikkontoret) med skräpplockningsinsatser varje månad.

– Det bidrar till en renare, finare och tryggare stadsdel tillsammans med föreningar och boende. För föreningsbidragen vi får för skrärpplockningen kan vi åka till ställen som barnen kanske  inte har råd att åka till annars, som Liseberg, Jumpyard och lekland, säger Randi Myhre.

Det är gratis att gå på Brunch i Biskop och det behövs ingen anmälan. Brunchen är på Biskopsgårdens bibliotek på Vårväderstorget 3 klockan 11.30-13.00. Det finns 50 platser.