Flagghissning på HBTQ-festivalen. För första gången kommer Göteborgs Stads medverkan i HBTQ-festivalen att synas tydligt på Gustaf Adolfs torg. På festivalens inledande dag hissas regnbågsflaggan på en av de stora paradstängerna på torget.

−Det har varit en stor efterfrågan på det, både från politiskt håll och från medborgarna, säger Anna-Carin Jansson på stadskansliets jämställdhets- och mångfaldsgrupp.

Flagghissningen genomförs i form av en ceremoni på förmiddagen den 1 juni. Det blir tal av politikerna Thomas Martinsson (MP) och Helene Odenjung (FP) samt Kaj Heino som är ordförande i RFSL Göteborg. Efter det står trubaduren Christina Kjellsson för underhållningen.

Stadsdirektör och regnbågsambassadör
Avslutningsvis kommer stadsdirektören Åke Jacobsson, som i år också är en av festivalens regnbågsambassadörer, att hålla ett tal.

−Att Åke Jacobsson är regnbågsambassadör har redan haft stor genomslagskraft. Det har verkligen satt fokus på de här frågorna inom staden, säger Anna-Carin Jansson.

En stad för alla
Beslutet att hissa regnbågsflaggan på Gustaf Adolfs torg är en naturlig fortsättning på två andra flagghissningar som har genomförts i år, på Samefolkens dag och på Internationella romadagen.

−Det här är en tydlig del i vårt arbete med mänskliga rättigheter och i linje med att vi vill visa att Göteborg är en stad för alla, säger Anna-Carin Jansson.