Visas i Stockholm och Bryssel. Göteborgs Stadsmuseums prisade utställning om romer får nytt liv. Två varianter ska visas ute i landet, först en i Stockholm och sedan en i Västra Götaland. Och en tredje i Bryssel, i EU-parlamentet!

Göteborgs Stadsmuseum utsågs i våras till Årets museum samtidigt som utställningen ”Vi är romer – möt människorna bakom myten” prisades som Bästa utställning år 2014.

– Vi är väldigt stolta över att vi fått i uppdrag att göra två vandringsutställningar som bygger på vår utställning, en för Västra Götalandsregionen och en för Stockholm och resten av landet, säger Karsten Bjergfelt, utställningsproducent på Stadsmuseet.

Utställningen i Stockholm invigdes i torsdags i förra veckan av integrationsminister Erik Ullenhag, på Forum för levande historia.

Visar romernas historia i Sverige
Den statliga myndigheten Forum för levande historia ska under tre år fokusera på romers historia och rättigheter. Därför vände man sig till Göteborgs Stadsmuseum och frågade efter en vandringsutställning om romerna.

– Forum tyckte att det vore dumt att ”uppfinna hjulet en gång till”, så de bad oss bygga en flyttbar utställning, säger Karsten Bjergfelt.

– Det gjorde vi i samarbete med romer, Forum för levande historia och ett par externa journalister och en fotograf. I övrigt har vi samarbetet med samma formgivare och ljussättare som till den stora utställningen.

Forum för levande historia beställde kompletteringar och ändringar så att till exempel avsnitt om romernas västsvenska historia har strukits, till förmån för alla romers historia i Sverige. Dessutom har man lagt till intervjuer med romer som har en relation till Stockholm.

Planer på turné i Sverige
– Forum för levande historia ska nu försöka locka viktiga yrkesgrupper som till exempel socialsekreterare och andra myndighetspersoner till utställningen, det lyckades vi ganska bra med i Göteborg, säger Karsten Bjergfelt.

I Stockholm har fyra romer fått anställning som guider på Forum för levande historia. De ska i samarbete med Forums pedagoger genomföra workshops för gymnasieelever och vuxengrupper,

Efter ett år på Forum i Stockholm är tanken att utställningen ska ut på turné i Sverige.

– Inga kontrakt är skrivna ännu, men flera museer har redan hört av sig, säger Karsten Bjergfelt.

Visas inne i EU-parlamentet
Den regionala utställningen om romerna och deras historia kommer att öppnas i november, på Falbygdens museum i Falköping. Den har beställts av Västra Götalandsregionen, som en del i en strategisk plan kring minoritetsgrupper, utanförskap och demokrati.

– Efter Falköping ska utställningen visas i Trollhättan och sedan Borås. Den är lite mindre, eftersom lokalerna är mindre, men temat är detsamma, säger Karsten Bjergfelt.

En tredje, mindre utställning som bygger på Göteborgsutställningen har tagits fram för att visas på Västsvenska EU-kontoret i Bryssel. Under en vecka i november kommer den också att visas inne i EU-parlamentets lokaler i Bryssel.

På Göteborgs Stadsmuseum sågs Vi är romer av 130 000 personer. En mindre del av utställningen finns fortfarande kvar på museet vid Norra Hamngatan, fram till 15 mars 2015.