I väntan på en permanent verksamhet. Pernilla Appelqvist har anställts av Göteborgs Stads kulturförvaltning som projektledare för Stora Teatern i Göteborg. Hennes uppdrag är att under våren och sommaren fylla Storan med verksamhet – att hyra ut till grupper och organisationer som är intresserade av att göra något i huset.

– Det är ett fantastiskt roligt projekt och en möjlighet att påverka kulturlivet i Göteborg, säger Pernilla Appelkvist.

– Platser där man ges möjlighet till upplevelser, att träffas, ha roligt och känna och tänka är viktiga. Jag vill att Storan ska vara ett sådant tillgängligt hus med ett program som gör att alla vill komma dit, fortsätter hon.

Hemtam i stans kulturliv
Pernilla Appelqvist har lång erfarenhet från Göteborgs kulturliv. Redan 1994 började hon som volontär vid Göteborg Dans & Teaterfestival och har sedan arbetat vid festivalen bland annat som koordinator och programläggare av nycirkus.

Hon har dessutom varit anställd som regiassistent vid Göteborgs Stadsteater, har arbetat i olika filmprojekt och – vilket kan komma väl till pass i hennes nya arbete – vid Stora Teatern. Pernilla är dessutom utbildad psykolog och har arbetat som organisationskonsult under några år.

Det är Higabgruppen, ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad, som äger Stora Teatern.

Fram till dess att staden har beslutat om en ny, permanent verksamhet i Storan hyr kulturförvaltningen huset av Higab.

Ska fyllas med musik, dans och teater
I första hand ska Storan användas för musik, dans och teater. Förvaltningen ska även kunna använda Storan för egna arrangemang.

Higab annonserar för närvarande efter intressenter som är villiga att ta över Storan på längre sikt. Anbudstiden går ut den 31 mars i år.