”Möten i ögonhöjd”. Sjöfartsmuseet öppnar nu en utställning om en organisation som räddar liv. Men inte sjöräddningen, utan Göteborgs Räddningsmission, som i 60 år har bedrivit ”socialt arbete på kristen grund.”

– Det finns flera starka kopplingar mellan hamnens historia och Räddningsmissionens historia, så för oss känns det självklart, säger Britta Söderqvist, utställningsproducent på Sjöfartsmuseet Akvariet.

En koppling är att Räddningsmissionen uppstod ur Emigrantmissionen som var aktiv längs Göteborgs kajer i början på 1900-talet. Här väntade tusentals fattiga emigranter på att en Amerikabåt skulle föra dem till det stora, löftesrika landet i väster.

Nöd och utsatthet
Emigrantmissionen hade lokal på Sillgatan, nuvarande Postgatan, där alla biljettkontor och agenturer låg.

7156.jpg
– Där fanns mycket nöd och utsatthet, många kämpade för att tjäna ihop till sin biljett över Atlanten, andra blev rånade när de kom till storstan från landet, säger Britta Söderqvist.

Som en fortsättning på Emigrantmissionen bildade Thorsten Wingö, pastor i Lundens missionsförsamling, år 1952 Stiftelsen Hjälp åt hemlösa – Göteborgs Räddningsmission.

Och verksamheten växte snabbt. Ett hus på Husargatan i Haga var samlingspunkten. Där kunde man få ett värmande mål mat eller ett par begagnade skor. Och där fanns människor som lyssnade och brydde sig.

Härbärge i Fiskhamnen
Ett av Räddningsmissionens första härbärgen för hemlösa var tågvagnar som stod uppställda på Fiskhamnens bangård, den så kallade Fyrbåksexpressen. Den blev en tillflykt för många utsatta människor, en del var förmodligen daglönearbetare i hamnen.

En annan koppling är att Sjöfartsmuseet vill arbeta med hamnstadens identitet och socialt engagemang.

– Det har varit roligt att jobba med utställningen eftersom så få känner till historien om Räddningsmissionen, till exempel härbärget i Fiskhamnen, även här på museet, säger Britta Söderqvist.

Räddningsmissionens verksamhet utgår från övertygelsen att möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap, vare sig det gäller bostadslösa, missbrukare eller interner på fängelser.

Möter flyktingar
Utställningen heter därför ”Möten i ögonhöjd”. Den berättar Räddningsmissionens historia, från starten 1952 med arbete kring Järntorget, till dagens fältarbete i Nordstan och centrala Göteborg.

Under årens lopp har Räddningsmissionen breddat sin verksamhet. Idag arbetar de också förebyggande bland barn och ungdomar i riskzon och möter flyktingfamiljer i väntan på asyl.

Utställningen invigs kl 18 den 28 november och pågår till och med 31 mars nästa år.

5EF6.jpg

Grundaren av Göteborgs Räddningsmission, Torsten Vingö, var också en av de första fältarbetarna. Foto: Göteborgs Räddningsmission