Ragnhild Andersson blir ny direktör på idrott- och föreningsförvaltningen. Hon efterträder Thomas Tibell som går i pension.

Ragnhild Andersson är för närvande chef för överförmyndarförvaltningen. Hon tillträder sin nya tjänst i början av oktober och fram till dess är Gösta Malmryd tillförordnad direktör.