Panoramavägen öppnas först 16 april. Ett av Göteborgs populäraste utflyktsmål, Ramberget och Keillers Park, ska få ny belysning. Arbetena är igång, men har försenats av tjälen, vilket gör att vägen upp till den vackra utsikten är stängd ett par veckor.

– Panoramavägen upp på berget snöröjs inte. Den är avstängd varje vinter och brukar öppnas runt 1 april, förklarar Hans Lindqvist, parkintendent på park- och naturförvaltningen.

– Grävarbetet sker i etapper och planen var att första delen skulle vara färdig i början av april, men tjälen i marken gjorde att vi inte kunde börja gräva förrän i slutet av mars.

Trångt på berget
– Men till 16 april hoppas vi kunna öppna Panoramavägen så man kan ta sig upp till slingan uppe på berget, säger Hans Lindqvist.

Då blir det alltså möjligt att ta sig upp med bil och buss till toppen igen, men det kommer att vara begränsad framkomlighet på Ramberget under våren och sommaren.

– Vägslingan på toppen kommer att stängas av, en halva i taget. Vi börjar med den södra slingan, vilket gör att det kommer att vara stor brist på parkeringsplatser, både för bilar och bussar fram till mitten av maj, säger Hans Lindqvist.

– För att det ska fungera måste parkeringen uppe vid kompassen göras om till en vändplan. Det blir mötande trafik på den ena vägslingan och stoppljusreglering.

Gamla kablar
Elkablarna till belysningen är mycket gamla och måste bytas ut. Samtidigt blir det nya, fina armaturer som lyser upp i parken.

Det är oklart när arbetet kommer att vara färdigt, men förhoppningsvis någon gång under sommaren. Sedan ska även belysningen i den nedre delen av Keillers Park bytas ut, vid dammen och lekplatsen. De arbetena börjar i höst och ska vara klara våren 2013.

Totalt kostar upprustningen cirka tre miljoner kr.