Högläsning under West pride. På fredag och söndag anordnas regnbågsfärgade sagostunder i Göteborgs Stads tält i Regnbågsparken, där bibliotekspersonal läser högt och tipsar om barnböcker som bryter normer.

Sagostunderna sker fredagen den 9 juni klockan 16–18 och söndag den 11 juni 12–14, och är en del av stadens lässatsning ”Staden där vi läser för våra barn”. Bodil Alvarsdotter är barnbokskonsulent på Stadsbiblioteket och menar att det är viktigt att barnlitteratur är inkluderande och visar upp många olika sätt att leva och vara.

Skildrar olika verkligheter
– I dag finns det böcker med barn i rullstol och med barn som har Downs syndrom. Barn som har två pappor eller har kommit till genom insemination. För någon som ingår i normen är det en hisnande tanke att tänka sig att en genom hela sin uppväxt aldrig skulle uppleva en bok som inte innehöll en person lik en själv. Men för många barn är det verklighet. Som tur är håller det på att vända, säger hon.

”Staden där vi läser för våra barn” är en del av Göteborgs Stads arbete för att öka jämlikheten i staden, men målet att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska öka. Studier visar nämligen att högläsning för barn, gärna redan från småbarnsåren, avsevärt förbättrar barnens förutsättningar för att bland annat skaffa ett stort ordförråd.

”Att få dela magin”
– Så om en som vuxen redan tidigt skapar den där lusten hos sitt barn, så vinner inte bara det enskilda barnet och vårt samhälle på det. Tänk på vad all den där gemensamma tiden tillsammans med barnet och föräldern eller en annan vuxen gör för relationen! Att få dela magin i berättelserna och få sitta tätt intill varandra. Det är en ytterligare dimension av läsning som vi inte ska underskatta, säger Bodil Alvarsdotter.