Det natursköna rekreationsområdet Lärjeåns trädgårdar har haft en oviss framtid. Men nu har stadsdelsnämnderna i både Gunnared och Lärjedalen gett klartecken till att den ideella föreningen Reningsborg tar över ansvaret för driften under 2008. På lördag 24 maj öppnar trädgårdarna för allmänheten.

– Vi vill hjälpa till att skapa träffpunkter för människorna i Lärjedalen och Angered, så det här blir ytterligare ett naturligt steg i vår verksamhet, säger Dick Hertzman på Reningsborg, den ideella hjälporganisationen som från och med lördag tar över driften av Lärjeåns trädgårdar.

Den populära, biodynamiska handelsträdgården drevs tidigare av en stiftelse, som på grund av sviktande ekonomi tvingades dra sig ur sitt engagemang 2006. Förra året tog SDN Gunnared över ansvaret, men avsikten har hela tiden varit att finna en annan lösning.

Föreningsbidrag på 750.000 kronor

Nu har Park- och naturnämnden och stadsdelsnämnderna i Lärjedalen och Gunnared beslutat att med vardera 250.000 kronor stödja Reningsborgs ansökan om att ta över driften av trädgården, med bibehållen ekologisk inriktning, och caféet under säsongen 2008.

– Trädgårdarna kommer precis som tidigare att vara öppna hela veckan under sommarhalvåret, medan caféet håller öppet onsdagar till söndagar, säger Dick Hertzman.

Trädgårdar med många vänner

Lärjeåns trädgårdars vänförening och Svenska Örtagårdsföreningen kan nu fortsätta bedriva verksamhet i och på anläggningen, där Reningsborg även kommer att ha försäljning av växter som odlats fram i föreningens handelsträdgård Skärsjölund i Vättlefjällsområdet. I caféet blir det försäljningen av såväl möbler som biodynamiska produkter.

– Försäljningen kommer att skötas både av fast anställd personal och personer som arbetstränar, säger Dick Hertzman.

Vem som ansvarar för driften av Lärjeåns trädgårdar 2009 och därefter är ännu inte klart.

– En ny upphandling, öppen för både ideella och kommersiella intressenter, kommer att ske efter semestrarna, säger Per-Olof Isaksson på stadsdelsförvaltningen i Gunnared.

4114.jpg

Foto: Mehdi Azizollahi