Egen dag stärker nationell minoritet. För andra gången i rad firas resandefolkets högtidsdag den 29 september med fullspäckat program på flera ställen i Göteborg. ”Sedan förra firandet har fler resande vågat komma fram och berätta om sin identitet”, säger Rose-Marie Wallengren från kulturgruppen för resandefolket.

I många år har resandefolket kämpat för att få en egen högtidsdag. I Göteborg togs ett viktigt kliv framåt när kommunfullmäktige 2014 beslutade om en handlingsplan för nationella minoriteter.

Ett av planens mål är att fira minoriteters högtidsdagar och förra året arrangerade kulturförvaltningen i samarbete med representanter från resandefolket den första högtidsdagen. På torsdag 29 september är det dags igen.

– Vi vill uppmärksamma och synliggöra resandefolkets kultur och historia. Vår gemensamma förhoppning är att fler som känner igen sig, vågar kliva fram och säga att de är resande, säger Camilla Carlefall på kulturförvaltningen.

Resandefoket är en av fem grupper inom den nationella minoriteten romer, men de har sin helt egna historia och kultur. Tyvärr innehåller historien även mörka kapitel med förtryck, tvångssterilisering och tvångsomhändertagande av barn.

Dag som stärker identitet
Rose-Marie Wallengren tillhör resandefolket och har varit med att arrangera högtidsdagen. Hon berättar att en egen dag är ett steg mot upprättelse och självkänsla.

– Vi har fått jobba länge, länge för att belysa vår egen identitet som resande. Samarbetet med Göteborgs Stad har varit väldigt värdefullt för oss och jag börjar kunna märka en förändring.

Hon berättar om resande som efter den första högtidsdagen vågat berätta om sin identitet.

– Många är fortfarande lite skygga men jag märker att fler och fler vågar komma fram som resande, och de gör det med stolthet.

Resandefolkets högtidsdag firas den 29 september på Gustav Adolfs Torg, Stadsbiblioteket och S:t Johanneskyrka med olika tal och artistuppträdande.