Publiceras på europeisk webbportal. Just nu 3D-scannas ett 100-tal av Röhsska museets glas- och keramikföremål från perioden 1890-1920. Tillsammans med ett 20-tal museer runt om i Europa skapas en digital Art Nouveau- och jugendsamling på webbportalen Europeana. Torsdagen den 18 april kan besökarna följa scanningsarbetet på plats.

– Det är ett unikt projekt för att föremålen ska bli tillgängliga för alla. Röhsska och Rörstrand är de enda svenska museer som deltar, säger Birgitta Wåhlander, medieansvarig på Röhsska museet.

5B00.jpg
Projektet Partage Plus innebär att ett 20-tal europeiska museer digitaliserar föremål hemmahörande i stilepoken jugend, som i de flesta länder kallas för Art Nouveau.

Fler föremål blir tillgängliga
Ungefär 400 föremål ur Röhsskas samling kommer vara med i den digitala databasen, och många av dem ingår inte i museets vanliga utställningar.

– Det här gör att vi kan visa fler föremål – och vi når också fler. Forskare och intresserad allmänhet från hela världen får tillgång till museets samlingar. Sökfunktionen gör att man kan få fram föremål från ett visst land eller ett visst årtal, säger Birgitta Wåhlander.

Fotograferas med 3D-teknik
100 av museets mästerverk ska dessutom kunna detaljstuderas i 3D. Föremålen fotograferas med en speciell 3D-teknik, ett intensivt arbete som pågår under en veckas tid.

– Abel Laranjeiro, som kommer från ett tyskt företag som utvecklat metoden, är här hela veckan. Han scannar alla föremålen, främst handlar det om glas och keramik, säger Birgitta Wåhlander.

Besökare kan följa arbetet
Torsdagen den 18 april mellan 13 och 15 har besökarna möjlighet att se hur scanningen går till på plats i museet. Då kommer också Josefin Kilner, projektansvarig intendent på Röhsska, berätta mer om projektet.

Projektet Partage Plus pågår 2012-2014 och finansieras av EU. Röhsska museet har beviljats drygt 400.000 kronor för digitalisera sin Art Nouveau- och jugendsamling.

Under våren 2013 publiceras delar av Röhsskas totala samling på museets hemsida i den nya funktionen Sök i samlingen.