Utökar museets samling. Röhsska museet har fått en donation på 5 miljoner kronor av Torsten Söderbergs stiftelse. Pengarna ska användas för att köpa in nordiska design- och konsthantverksföremål till museet.

Röhsska museet och Torsten Söderbergs stiftelse har samarbetat länge. Museet har bland annat fått pengar till forskning och inköp, Torsten och Wanja Söderbergs pris och Torsten och Wanja Söderbergs sal.

– Eftersom Tomas Söderberg hade ett stort intresse för design och konsthantverk, var starkt engagerad i Röhsska museet och långvarig ordförande i Röhsska museets vänförening ville Torsten Söderbergs Stiftelse hedra hans insatser för stiftelsen genom en donation till just Röhsska museet, säger stiftelsens ordförande Maria Söderberg.

Förbereder ny basutställning

Donationen på 5 miljoner kronor gör det möjligt att utöka Röhsska museets samling av nordiska design- och konsthantverksföremål. Röhsska förbereder en ny basutställning med fokus på design och konsthantverk, så donationen kom lägligt.

– Röhsska museet värdesätter samarbetet med Torsten Söderbergs stiftelse. Vårt gemensamma intresse att bygga kunskap och kännedom om nordisk design och konsthantverk kommer att stå i fokus i många år tack vare denna gåva, säger museichef Nina Due.