Bildvävar av Elsa Pärs-Berglund. Bortgångna textilkonstnären Elsa Pärs−Berglund har testamenterat 28 verk till Röhsska museet. ”Donationen är ett viktigt och värdefullt tillskott till vår textilsamling”, säger museichef Nina Due.

Röhsska museets textilsamling är en av de största i Sverige och nu utökas den med 28 vävar av Elsa Pärs-Berglund. Konstnären är främst känd för sina uttrycksfulla bildvävar, ofta med politiska motiv, samt damastvävar med växt- och djurmönster. Men hon var också verksam som bildkonstnär och illustratör.

− I Pärs-Berglunds mångfaldiga konstnärskap speglas i hög hantverksskicklighet, olika tekniker, och inte minst budskapen i verken som demonstrerar en ständig relevans för tiden vi lever i och som så kraftfullt engagerar betraktaren, säger museichef Nina Due.

Vävarna som ingår i donationen är från tidsperioden 1970-talet till 2000-talet och spänner över flera olika tekniker och motiv.

Finns redan på webben

Sedan tidigare finns två verk av Elsa Pärs−Berglund i Röhsska museets samlingar och konstnärens söner gläds över att nu kunna lämna över fler verk.

– Vi är oändligt glada, dels för att slippa splittra hennes textila kvarlåtenskap och dels för att vävarna nu blir omhändertagna av en institution som vi vet att hon upplevde som värdig och professionell, säger Pontus och Ola Berglund.

De donerade verken finns redan nu tillgängliga på museets webbplats under ”sök i samlingen”. Röhsska museet planerar även att visa några utvalda verk i sin kommande basutställning för design och konsthantverk som är planerad att öppna under 2024.