Beslut vid extra nämndmöte. Röhsska museet kommer att stängas tillfälligt. Det beslutade kulturnämnden på ett extrainsatt möte på tisdagen. Nämnden anser att det behövs ett radikalt omtag för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

Genom att stänga verksamheten ska museet ges möjlighet att arbeta med utveckling av verksamheten och skapa förutsättningar för en hållbar psykosocial miljö.

Problemen med den psykosociala arbetsmiljön på museet har pågått länge. Det har varit hög omsättning på chefer, många sjukskrivningar och brister i organisation och ledning. Och de åtgärder som vidtagits de senaste femton åren har inte gett någon långsiktig effekt. Hur länge museet kommer att hållas stängt beslutas 29 november.