Röhsska museet i Göteborg får tre nya enhetschefer i en helt ny organisation, där ekonomi, marknadsföring och pedagogisk verksamhet blir jämställda med vårdandet av samlingarna. Action, Office och Collection heter de tre nya enheterna.

Två av tjänsterna – Office och Collection – annonseras nu ut, med tillträde 1 januari 2009, via hemsidor och mail till olika nätverk i kultursektorn.

Den tredje – Action – är redan tillsatt av Annette Prior, tidigare museipedagog på Röhsska. Sedan början av året är hon ansvarig för museets utåtriktade verksamhet – event, utställningar och pedagogiska aktiviteter.

Vill komma bort från gammal museihierarki

De tre enhetscheferna kommer att bilda en ledningsgrupp tillsammans med Ted Hesselbom, som blev chef för Röhsska 1 januari 2007. Då var organisationen enkel och platt: En chef överst och så allt annat där under.

– Sedan jag kom hit har vi diskuterat internt i olika grupper hur vi kan förbättra vår verksamhet. Den processen fortsätter löpande, men nu har vi kommit så långt att vi är överens om att anställa två enhetschefer, säger Ted Hesselbom.

Han säger att han vill komma bort från den gamla museihierarkin, där en intendent och de som är akademiker har högre status och därför får ta besluten.

Kreativ ledare ska spara det bästa ur samtiden

– I vår nya organisation bryter vi ner den hierarkin. Verksamheten blir avgörande för vilka som får vara med och bestämma, inte vilken utbildning de har.

Collection-chefen blir ansvarig för Röhsskas samlingar, totalt 50.000 objekt. Här söks en kreativ ledare som ska ”se till att vi sparar det bästa ur vår samtid”.

Office-chefen får ansvaret för all marknadsföring, administration och ekonomi. Och för att söka pengar från externa finansiärer och sponsorer.

– Det är en stor och viktig del: Att veta var pengarna finns, söka dem och kunna prata med både näringslivet, regionen, kommunen och EU.

Räknar med extra pengar

– Både Action och Office är sånt som brukar vara lågprioriterat på ett museum. Men vi har nu identifierat de delarna som minst lika viktiga som konventionell museikompetens – om vi ska kunna göra det som ett modernt museum ska göra idag, säger Ted Hesselbom.

Han säger att bara en av de nya chefstjänsterna ryms inom nuvarande budget, men att han räknar med extra pengar från årsskiftet.

– Om vi inte får det, måste vi kanske vänta med att tillsätta den tredje tjänsten en bit in på året.