Beslut i kulturnämnden. Röhsska museet stänger i drygt ett år. Det beslutade kulturnämnden på tisdagen. Stängningen ska ge tid för personal och förvaltning att bygga upp verksamheten och lösa de omfattande arbetsmiljöproblemen.

Röhsska museet kommer att vara öppet som vanligt fram till den 26 februari nästa år, därefter är det stängt för besökare fram till i början av juni 2018. Under den här tiden kommer museet också att renoveras.

– Målet med stängningen är att få till stånd en bestående förändring och att detta blir en vändpunkt för museet, säger förvaltningsdirektör Anna Rosengren.

Den närmaste tiden kommer kulturförvaltningen att fokusera på att omställningen blir så bra som möjligt för personalen och att rekrytera en ny museichef. Personalen kommer under tiden att arbeta i kulturförvaltningens andra verksamheter för att sedan komma tillbaka till museet successivt.

Vill återknyta till museets grundidé
Konst- och designmuseet Röhsska skapades för 100 år sedan med ambitionen att skapa samlingar som framtidens konsthantverkare kunde inspireras av.

Genom stängningen vill man nu få tid att återknyta till grundidén och bli en kunskapsinstitution med ett konstnärligt driv. Ansvaret för att förvalta samlingarna påverkas inte av stängningen, men vad som händer med planerade utställningar är inte klart.

Anmälan till Arbetsmiljöverket
Under hösten eskalerade arbetsmiljöproblemen, vilket ledde till ett tillfälligt skyddsstopp och en anmälan av museets arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. ”Förutsättningar saknas för att kunna genomföra det förändringsarbete som krävs samtidigt som museet håller öppet” skriver kulturförvaltningen i ett tjänsteutlåtande.

Förvaltningsledningen har under slutet av november, tillsammans med företrädare för fackföreningarna Saco, Kommunal och Vision arbetat fram en handlingsplan. Vision ställer sig inte bakom förslaget som ligger till grund för kulturnämndens beslut. Kulturförvaltningen ska nu ta fram en beräkning av hur ekonomin kommer att påverkas av att museet stänger.