Vad har de tre världsreligionerna kristendom, judendom och islam egentligen gemensamt, förutom anfadern Abraham? Vilka motsättningar finns, och vad kan vi göra åt dem? Dagsaktuella frågor i både Göteborg och på den världspolitiska scenen, och kanske får de sina svar på Röhsska museets nya utställning Gränsland x 2 som öppnas på lördag.

Jo, det finns gott om gemensamma nämnare mellan de tre stora religionerna, många gestalter och många historiska händelserna som återges i såväl Bibeln och Torarullarna som Koranen.

Församlingspedagogen Lena Forsberg har med sina bibliska figurer levandegjort scener som illustrerar religionernas gemensamma berättelser, bilder och liturgi.

– Att tillverka bibliska figurer, där man till exempel försöker ge dem så autentiska kläder som möjligt, väcker ens nyfikenhet om den tidens livsvillkor, hur de bodde, vad de åt och vilka konsekvenser deras agerande fick, säger Lena Forsberg, som ser figurerna som ett meditativt sätt att föra en tillmötesgående, ekumenisk religionsdialog.

Ojämn fördelning i samlingen

2D4.jpg
På liknande sätt kan kanske den andra delen av utställningen Gränsland x 2 fungera. Personalen på Röhsska museet har grävt djupt i sina samlingar och kommit upp med en diger samling religiösa föremål som nu visas upp. Eller … åtminstone vad gäller kristna föremål var samlingen diger.

– Det speglar naturligtvis vår egen historia och vårt kulturarv att vi har ett hundratal krucifix i våra samlingar, men bara ett föremål med judisk bakgrund, en rysk torah-krona från 1820, säger Ted Hesselbom på Röhsska museet.

Muslimska föremål har man fler av, eftersom islams och asiatisk estetik var i ropet när museet öppnades 1916.

– Snedfördelningen i våra samlingar avspeglar historien men inte verkligheten idag, så det är hög tid för oss att börja återställa balansen, säger Ted Hesselbom.

Samtal om likheter och olikheter

Utöver utställningen av föremål, symboler och texter innehåller Gränsland x 2 samtal som belyser de tre världsreligionernas likheter och olikheter.

260_2.jpg
Det första, under temat ”Noaks ark – Vad bär oss över mörka vatten?”, äger rum den 28 oktober, ett par veckor efter tioårsdagen av branden på Backaplan. Rabbin Peter Borenstein, prästen Gunnar Kampe och Ahmed al Mofty, ordförande i Islamiska informationsföreningen i Göteborg, samtalar då om hur katastrofer kan förena både människor och trossamfund.

– Människor i kris söker sig ofta till kyrkor, moskéer och synagogor, även om de inte bekänner sig till religionerna. Men man behöver mötesplatser för andliga samtal när man råkat ut för en tragedi, säger Lena Forsberg.

Den 11 november handlar samtalet, med samma deltagare, om motsättningar inom och mellan religioner.

Utställningen Gränsland x 2 öppnar 11 oktober och pågår till september 2009.