Paneldebatt, musik och romska sagor. Romsk aktivism, romska sagor och romska rappare. Till helgen blir det romsk helg på Stadsmuseets mobila museum i Bergsjön. Och så tipspromenad. ”Det blir fina priser på tipspromenaden. Men framför allt kan den som tar sig tid att svara på frågorna bli mer upplyst om romernas situation”, säger projektledare Jessica Rågholm.

Den romska helgen starar redan idag fredagen 27 september klockan 13 med ett föredrag av Ingrid Schiöler, flyktingsamordnare som arbetat för romernas rättigheter i 40 år. Hon ska tala på temat om romer på flykt.

Sedan blir det sagostund med läsning ur romska sagoboken ”Det var en gång det som inte var” av Monica Hirsch och Bagir Kwiek. Den programpunkten återkommer även på lördag.

Planerad sen länge
På lördag klockan 12 hålls en paneldebatt om romsk aktivism, med en lång rad deltagare, bland andra Teodor Mutto. Och på lördagseftermiddagen kommer romska ungdomar från Bergsjön att rappa och spela musik i det mobila museet, som nu funnits på plats i tre av fyra veckor.

Den romska helgen är inget snabbinsatt, efter den senaste veckans stora uppmärksamhet kring Skånepolisens registrering av romer.

– Oh nej, det har funnits med i planeringen hela tiden. Vi har arbetat med det romska projektet och utställningen ”Vi är romer” i nästan två år, säger Jessica Rågholm.

Stadsmuseet förlänger ”Vi är romer”
– Vi har mängder av aktiviteter i Bergsjön, med olika föreningar. Två av dem är romska föreningar och de kommer att ha folk på plats i mobila museet för att svara på frågor under helgen.

Däremot har debatten lett till att Stadsmuseet på Norra Hamngatan höll kvällsöppet på torsdagen med utställningen ”Vi är romer”, som förmodligen är den största någonsin i Sverige om romerna.

Dessutom har Stadsmuseet beslutat hålla delar av utställningen öppen längre än planerat. Den avdelning som handlar om romernas historia kommer nu att vara kvar hela 2014, när resten av utställningen avslutas i januari 2014.