Finns nu på två dialekter av romani. Inför den stora utställningen ”Vi är romer” på Göteborgs Stadsmuseum, skapades en bok med romska sagor som tidigare bara funnits i muntlig tradition. Nu finns boken utgiven även på två olika dialekter av romani, med stöd av Göteborgs Stad.

Skolverket har köpt 500 exemplar av den nya boken, som trycks i 1000 exemplar till att börja med.

– Väldigt roligt att Skolverket beställt så många böcker, säger journalisten Monica Hirsch, en av författarna bakom sagoboken.

Unik i sitt slag
Boken är närmast unik i sitt slag, eftersom den tecknar ner romska sagor som tidigare bara var muntliga traditioner.

– Det fanns nästan inga romska sagor utgivna på svenska, så jag tyckte det var fantastiskt att få de här sagorna nedtecknade, bearbetade och fint illustrerade, för alla som vill läsa sagor.

– Och att sagorna nu finns på romani – på två olika dialekter i samma bok – är ännu mer fantastiskt, säger Monica Hirsch.

Utställning på Stadsmuseet till januari 2014
Hon har skrivit sagoboken tillsammans med Bagir Kwiek och den har illustrerats av Jonas Rahm. På svenska heter den ”Det var en gång det som inte var”. Så börjar romska sagor ofta och så heter den nya boken också; på dialekten kelderash ”Sas kaj nas” och på dialekten arli ”Sine jek var odova so na sine” .

Både de svenska och romska utgåvorna ges ut av Kabusa Böcker i Göteborg. Den svenska förstaupplagan på 3000 exemplar sålde slut snabbt och nu har ytterligare 1000 exemplar tryckts. Den romska versionen har fått stöd av kommunens pilotprojekt för romsk inkludering.

På Stadsmuseets utställning ”Vi är romer” – förmodligen den största någonsin i Sverige om romerna – har boken använts för sagostunder i ett ”sagotält”. Utställningen pågår fortfarande, till och med 12 januari 2014.