Knutte Wester gör minnesmärke.   Göteborgs stadsmuseums innergård får ett nytt konstverk av Knutte Wester. ”Romanoparken – sång om en plats” skildrar romska erfarenheter, berättelser och minnen genom bland annat ljudkonst och skulpturer. Verket finns på Stadsmuseet från den 9 maj.

Konstnären Knutte Wester fick det konstnärliga uppdraget att skapa ett romskt minnesmärke i Göteborg. Efter många samtal med personer ur den nationella minoriteten romer insåg han dock att uppdraget inte gick att genomföra.

– Det blev tydligt att det inte går att skapa ett verk som sammanfattar eller symboliserar en gemensam romsk historia i Göteborg, säger han.

Uppdraget formulerades om och resultatet är ”Romanoparken – sång om en plats” som kan liknas vid en mosaik av romska erfarenheter. Men främst är verket en plats.

– Många av dem jag intervjuade vittnar om avsaknaden av en fast plats. ”Romanoparken” är därför i första hand tänkt att vara just en plats, i minnet, tanken och visionen, säger Knutte Wester.

Ska flyttas till plats nära Centralstationen

Från den 9 maj kan allmänheten uppleva verket på Göteborgs stadsmuseums innergård. Men när Västlänken är klar ska det flyttas till en plats mellan Centralstationen och Regionens hus där det funnits en romsk bosättning som drevs bort.

”Romanoparken – sång om en plats” består av flera delar; ett namn, fyra skulpturer, en platå, en skylt och ett träd. Men också ljudkonstverket ”Sång om en plats” som går att lyssna på i en telefon och nå via en QR−kod. Det består av minnesfragment från de personer Knutte Wester har pratat med.

– Ljudverket är helt centralt. Genom det kan man vara i verket både mentalt och fysiskt, man går in i människors berättelser och alla de minnesbilder som gett upphov till verket som helhet, säger Knutte Wester.