Ska kunna användas flexibelt. Träningssäsongen på Ruddalens bandybana ska bli längre. Investeringen blir dock större än först planerat och mer än en bandyhall. Flera issporter, allmänhet och skola ska kunna använda hallen samtidigt och under den isfria tiden ska andra verksamheter kunna ta plats.

Tanken var att den planerade hallen bara skulle få en enklare tak- och vägglösning över bandyplanen. Efter en medborgardialog om utvecklingen för Ruddalens idrottscentrum ändrades behovsbeskrivningen. Hallen ska bli mer än en bandyhall och kunna användas av fler.

– För att detta ska kunna fungera i praktiken krävs anpassningar och investeringar i mer än bara tak och väggar. Det handlar exempelvis om lösningar för att kunna dela av hallen rumsligt och att varje idrott får förråd för sina respektive redskap, säger Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Byggstart i sommar

Bandyhallen ska även rymma en läktare med plats för cirka 1 200 personer – varav cirka 150  stående – kafé och ny maskinhall. Den utökade investeringen för hallen finansieras inom redan beslutad investeringsram.

Bygget ska börja i sommar och vara klart november 2022. Även Skrinnarhallen i Ruddalen ska byggas om med nya kylrör. Det är ännu inte klart när arbetet ska genomföras.