Rysslands ambassadör i Sverige besöker Göteborgs Stadsmuseum på måndagen. Samma dag inviger han en utställning på det ryska konsulatet – som Stadsmuseet hjälpt till med. Det är samarbete i liten skala och ambassadörens besök kan ses som försök till utökat kulturellt utbyte.

Utställningen på det ryska konsulatet vid S:t Sigfrids Plan handlar om de ryska konsulerna i Göteborg, från slutet av 1700-talet fram till revolutionen 1917.

Vill ha ett öppnare konsulat

Ryssland var ett av de första länderna med konsulat i Göteborg. Under en tid hade den ryske konsuln dubbla uppdrag, han tjänstgjorde både för Ryssland och USA!

Ryska konsulatet har själva satt ihop utställningen, bland annat har de fått fram historiskt intressanta dokument från arkiv i Ryssland. Personal på Stadsmuseet har hjälpt till med råd, tips och teknisk produktion.

Utställningen kan ses som ett led i en strävan från ryska konsulatet att ”öppna upp huset”. Göteborgs ”borgmästare” Jörgen Linder kommer att vara med på måndagen.

Skolklasser kan boka besök

– Idag visar ryssarna en mycket mer öppen attityd än tidigare. Och de brukar ställa upp och svara på ungefär vilka frågor som helst, säger Jörgen Linder.

Det ryska konsulatet har tidigare sagt att man gärna ser skolklasser, pensionärs- och hembygdsföreningar som gäster och har även bjudit in sådana till huset.

Vid sitt besök på Stadsmuseet vill den ryske ambassadören, Alexander Kadakin, särskilt se de delar som berör Svenska Ostindiska Compagniet, i vars hus ju museet ligger. Alexander Kadakin har tidigare varit ambassadör i bland annat Indien och har ett speciellt intresse för de ostindiska kompanierna.