Planerna fortskrider. I 30 år har frågan om en ny magasinsbyggnad för stadens museer varit aktuell. Nu är den efterlängtade lösningen nära. Det handlar om en 19 000 kvadratmeter stor byggnad som, om allt går vägen, kan tas i bruk år 2025.

Göteborgs Stads fyra museer har tillsammans 1,2 miljoner föremål och miljontals fotografier och arkivhandlingar. Endast en liten del av dessa visas för besökare. I dag finns dessa föremål spridda i magasin på respektive museum men även på en mängd olika platser och lokaler i staden.

– Vi hyr magasinen främst av privata hyresvärdar. När staden växer innebär det att vi sitter lite osäkert i lokaler på attraktiva adresser. Dessutom är lokalerna generellt trånga och svårarbetade för medarbetarna. Vi har också återkommande problem med vattenläckor och mal som skadar våra samlingar, säger Anna Javér, utvecklingsledare inom Göteborgs museer och konsthall.

Beslutet togs år 2020

Frågan om nya magasin för föremålen har diskuterats länge, men då främst för Sjöfartsmuseet och Stadsmuseet.

– Men nu har man kommit fram till att det är bättre med ett gemensamt magasin, för samtliga museer. Vi kan då samordna våra samlingsresurser och fokusera på utställningsverksamhet och publika möten i museibyggnaderna, som i det nyöppnade Sjöfartsmuseet Akvariet till exempel.

För cirka fyra år sedan tog kulturnämnden beslut om att göra en förstudie tillsammans med Higab. År 2020 beslutade kommunfullmäktige om en ny magasinsbyggnad. Det är Higab som kommer att bygga och äga den nya byggnaden – kulturförvaltningen ska hyra in sig.

– Det blir en långsiktig och trygg lösning och vi får lokaler som är anpassade för vår verksamhet. Samarbetet med Higab har varit bra och de har verkligen lyssnat på våra behov för samlingarna, säger Anna Javér, som är ansvarig för utvecklingsprojektet och har tillsammans med museernas samlingsenheter ägnat de senaste fyra åren åt att planera utformningen av den nya byggnaden och flytten av föremålen.

Energieffektiv och samlingsanpassad byggnad

Planen är att magasinsbyggnaden på 19 000 kvadratmeter ska ligga på en industritomt i norra Göteborg. Bygglovet är godkänt av stadsbyggnadskontoret men är just nu överklagat och ärenden ligger hos Länsstyrelsen. Anna Javér väntar på att det ska behandlas.

– Det är en riktigt spännande process och planen är att vi ska ha nycklarna i slutet av 2025.

14 000 kvadratmeter av byggnaden kommer att bestå av magasinsutrymmen på cirka 300 kvadrat, med inredning och klimat anpassat efter vad de olika samlingarna behöver. Även flöde och logistik i byggnaden är viktigt för att förbättra arbetsmiljön.

– Det blir en högklassig och långsiktig förvaring av stadens samlingar. Byggnaden får tjocka väggar så att våra klimatanläggningar inte behöver dra för mycket energi. Vi kommer att få el från både bergvärme och solceller och dessutom kommer vi att återanvända värmen som blir av de kylaggregat som kommer att finnas i vissa magasin. Higab har planer på att byggnaden ska vara självförsörjande på el.

Möjligt att ta emot forskarbesök

Ett 20-tal personer kommer att jobba i de gemensamma magasinen i Angered. Det blir kontorsytor men även fotostudio och konservatorsateljéer.