Räddningstjänstens bästa tips. Varm motor, reservdunk med bensin och gasol till stormkök. Det finns mycket ombord på en båt som kan skapa brand. Ändå saknar många fritidsbåtar brandskydd.

Flytvästen är en självklarhet för de flesta men hur skyddar vi oss mot brand ombord på båten? Peter Södergren, som arbetar med brandskydd i bostad på Räddningstjänsten Storgöteborg, tycker att vi ska tänka likadant med båten som vi gör med hemmet.

− Många båtar fungerar som ett mindre hem, med kök, uppvärmning och elektricitet. Dessutom har de oftast en motor, vilket utgör en brandrisk. Det är med andra ord lika viktigt med brandvarnare i båten som hemma. En tidig upptäckt av brand är avgörande för att minimera brandens konsekvenser.

Det är även bra att kunna agera om olyckan är framme. Räddningstjänsten rekommenderar båtägare att ha en pulversläckare på minst två kilo ombord. Är båten längre än tio meter behövs minst två brandsläckare.

Peter Södergren.

− Glöm inte att lära dig hur de används och var du har dem.

Se till brandsläckaren med jämna mellanrum

Vibrationerna i en båt kan göra att pulvret i en handbrandsläckare klumpar ihop sig och därför behöver du vända upp och ner på den ibland. Samtidigt kan det vara bra att kontrollera att släckarens tryckmätare visar grönt.

Peter Södergren tipsar om vad som behöver finnas i båten för att tidigt upptäcka en brand, kunna agera snabbt och larma om hjälp.

− Förutom flytväst, en handbrandsläckare med pulver och brandvarnare behöver du en förstahjälpen−låda, gasvarnare och möjlighet att larma, exempelvis med mobiltelefon eller VHF-radio.