Arkitekttävlingen avgjord. ”Kulturkorgen” heter det vinnande förslaget för Göteborgs nya kulturhus som ska byggas vid Rymdtorget i Bergsjön. Arkitekttävlingen som utlystes förra året är avgjord - det blir Sweco Architects som kommer att stå för ritningarna

Fyra arkitektteam fick ta fram förslag för kulturhuset och det omgivande torget. Förslagen har under vintern varit utställda på Bergsjöns bibliotek och på Stadsbiblioteket. Vem som ritat vilket förslag har dock varit hemligt.

Nu har en enig juryn tillkännagivit att det vinnande förslaget är ”Kulturkorgen”, ritat av Sweco Architects. Beslutet offentliggjordes vid en ceremoni på Bergsjöns bibliotek under fredagsförmiddagen.

Planerad byggstart nästa år
Nu börjar projekteringen och därefter ska en entreprenör upphandlas. Byggstart för det nya kulturhuset beräknas till 2018.