Har beredskap för ökad social oro När fler semestrar hemma finns det risk för ökad social oro och våld i nära relationer. Göteborgs Stad har beredskap för det. “En viktig del i det förebyggande arbetet är att ungdomar har jobb och där har staden lyckats ordna 680 platser mer än förra året. Det är vi nöjda med”, säger Michael Ivarson, direktör social resursförvaltning.

Social resursförvaltning och SDF Angered har arbetat sedan i mars med social oro och våld i nära relationer kopplat till covid-19. Läget för juni visar att det är ganska lugnt.-Det finns “ungdomshäng” som ökat i vissa områden. Vi ser inte att pågående gängkonflikter påverkas i ett kort perspektiv, däremot ser vi en viss oro i ett längre perspektiv. Arbetslösheten ökar mycket nu, många föräldrar kommer att bli arbetslösa och i ett längre perspektiv kommer det att få konsekvenser för staden, säger Michael Ivarson, förvaltningsdirektör.

Aktiviteter för unga

Stadsdelsförvaltningarna och bostadsbolagen satsar stort på aktiviteter för barn och unga. Antalet aktiviteter per vecka är upp emot 350, vilket är mer än vid motsvarande period förra året. Fritidsgårdarna har öppet mer och det är fler ungdomsarbetare i tjänst, både inom fält och fritid. En viktig del i det förebyggande arbetet är att ungdomar har jobb och där har staden trots covid-19 lyckats ordna 680 fler platser än förra året. Social resursförvaltning har också arbetat mycket med att nå grupper som kan vara svåra att nå annars. Med 15 tillfälliga mötesplatser för dialog vill social resursförvaltning och de tio stadsdelarna svara på frågor och möta eventuell oro.

När det gäller våld i nära relationer säger Michael Ivarson att de följer utvecklingen noga genom att veckovis titta på antal ärenden som kommer in till socialtjänsten.

-Vi vet om att det finns ett stort mörkertal och att anmälningar kan komma senare. Tittar vi på siffrorna barn och unga 0-20 år ser vi inte någon ökning. Tittar vi på vuxna över 21 och hedersrelaterat våld ligger det på samma nivå som tidigare.

Trafikkontoret minskar trängseln

Trafikkontoret har arbetat med två olika spår inför sommaren. Det ena handlar om att minska trängseln på gator, torg och att få människor att välja andra färdsätt för att avlasta kollektivtrafiken.

-Vi har bland annat kampanjer för att få fler att gå och cykla. “Det går fortare än du tror (att cykla och gå)”, finns på flera ställen i staden och där får man steg eller antal minuter till olika målpunkter, säger Hanna Kuschel, enhetschef stadsliv.

Det andra spåret handlar om att öka attraktiviteten i stadens utemiljöer för att stimulera till att bedriva verksamhet utomhus och skapa fler vistelsemöjligheter för att avlasta våra parker. Dit hör till exempel food trucks, där fler aktörer fått plats och en extra satsning på möbler och grönska i stadsmiljö.

-Utöver den sommarmöblering som redan var planerad har fem platser i centrala staden tillkommit. Vi har också utökat städningen på dessa platser och vid mobilt streetfood. Vi har många sommarjobbare som hjälper till att hålla rent.

Ta med skräpet hem

Ut- och njut i närmiljön, håll avstånd och ta med skräpet hem om det är fullt i soptunnan, var budskapet från Morgan Davidsson, avdelningschef skötsel och anläggning, park- och naturförvaltningen.

– Vi ser ett ökat tryck i våra parker, i vår stad och på våra badplatser. Vi jobbar för att hålla rent, vi har utökat med en hel del extra resurser och har tagit emot ytterligare 200 feriearbetare som hjälper till. Vi har bytt ut tunnor mot containrar och har diverse informationskampanjer för att lyckas ta hand om skräpet. Men vi måste hjälpas åt, både när det gäller trängseln och ta med skräpet.

Statliga pengar till trängselkontroll

Den 17 juni tog riksdagen beslut om en ny lag som träder i kraft första juli. Den gäller bara kommersiella verksamheter med sittplatser.

– Lagen innebär att vi på miljöförvaltningen får möjlighet att fatta beslut, tidigare har Smittskydd Västra Götaland och smittskyddsläkaren gjort det. Vi kan även göra förelägganden om att åtgärder ska vidtas, vi kan fatta beslut om stängning, men också beslut och föreläggande kopplat med vite, säger Angelica Winter, avdelningschef livsmedelskontroll.

Miljöförvaltningen gör trängselkontroller hela sommaren, fredagar och lördagar. Tillsynen finansieras med pengar från staten. Riksdagen har tagit beslut om 82 miljoner kronor, fördelningen till kommunerna  är inte klar.

– Vi får täckning för våra kostnader i stor utsträckning. Vi har ökat bemanningen under sommaren med extraanställd personal.

Upptäck offentlig konst

När det gäller kulturförvaltningen går det att besöka museer både fysiskt och digitalt. Det går också att upptäcka offentlig utomhuskonst i Göteborg med Konstkartan.

-Det går att läsa om och promenera till 300 av de 1500 konstverk som finns, säger Anette Eliasson, sektorschef bibliotek.

Biblioteken, där 20 av 25 håller öppet, erbjuder Bokkassen kommer, en specialkomponerad kasse med böcker utan att man behöver besöka biblioteket. Erbjudandet riktar sig till äldre över 70 och barn i riskgrupp. Det finns också många lokala aktiviteter med sagostunder, boksamtal, berättarkaféer och digitala föreläsningar.

-De sker mycket utanför lokalerna, så det beror lite på vädret och även bemanning. Just nu har vi planerat för 140 aktiviteter på stadens bibliotek. Det är främst i stadskalendariet och biblioteksappen man kan läsa om aktiviteterna. Det finns också bibliotekscyklar som besöker olika platser i staden. Vi har take-away-kassar för att göra det enkelt, så man inte behöver gå in på biblioteket om man inte vill.