Följ med på en promenad med virtuella tidsresor. Hur såg den nyfödda staden ut? Nu kan du följa med på en historisk och virtuell promenad genom 1600−talets Göteborg. Med hjälp av OR−koder förflyttar du dig genom tiden via tolv platser under promenadens gång.  

Den 4 juni 1621 sägs vara den dag då dokumenten signerades som senare lade grunden till Göteborg. På den tiden var det mest träskmark och lera på platsen men snart började den nya staden växa fram.

För att fira Göteborgs 400 års jubileum har stadsbyggnadskontoret i samarbetet med Göteborgs stadsmuseum, Göteborg & Co och Visual arena vid Lindholmen Science Park tagit fram en historisk och virtuell promenad till tiden då Göteborg bildades.

Promenaden går genom verkliga gator och torg. Vid tolv utvalda utsiktsplatser kan du ställa dig i fotspåren på marken och skanna en QR-kod med mobilen. Plötsligt befinner du dig i 1600-talsstaden.

− Vi vill visa hur olika framträdande platser kan ha sett ut för ungefär 300–400 år sedan. Därför har vi tagit fram tolv utkiksplatser där det är möjligt att uppleva den historiska staden, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret.

Användbar 3D−teknik

Visualiseringarna är hämtade från en 3D-modell av 1600-talets Göteborg som togs fram i samband med utställningen Göteborgs födelse på Stadsmuseet.

Genom att kombinera stadens geografiska data med historiska data är det möjligt att uppleva och förstå andra tidsepoker. Stadsbyggnadskontoret använder även tekniken för att visualisera framtida byggnader och boendemiljöer, som ett stöd vid stadsplanering.

– Nu har vi i stället använt historiska data och kan ta med göteborgarna på en verklighetsbaserad tidsresa på deras egna gator och torg, säger Eric Jeansson.

Den historiska promenaden pågår till och med september.

Karta över den historiska promenaden med de tolv platserna där du kan uppleva den historiska staden.