Kommer att märkas. Idrotts- och föreningsförvaltningen vidtar nu flera åtgärder för att minska energiförbrukningen i de kommunala baden och idrotts- och motionsanläggningarna. Det handlar om förändringar som föreningar och besökare kommer att märka av, bland annat halverade öppettider i allmänna bastur och sänkt temperatur i vissa simbassänger.

– Förvaltningen arbetar hela tiden med energieffektivisering men med stigande elpriser och risk för elbrist i vinter har vi intensifierat effektiviseringsarbetet. Vissa delar kan vi göra redan nu medan andra kräver mer utredning och förberedelser, berättar förvaltningsdirektör Johan Sävhage som beslutat om energisparåtgärderna.

– I ett första steg handlar det bland annat om att halvera öppettider i bastur, sänka temperaturer i bassänger och se över temperaturer i sporthallar. Vi kommer inte att ha uppvärmning av Ruddalens konstgräsplan i vinter och i de omklädningsrum vid bollplaner där det finns två varmvattenberedare kopplar vi ur en, fortsätter Johan Sävhage.

Hur mycket energi beräknar ni att spara?

– Totalt förbrukar idrotts- och föreningsförvaltningen 27 miljoner kilowattimmar per år, där elen står för 19 miljoner kilowattimmar. Vad vi kommer att spara nu är i dagsläget lite svårt att säga. En halvering av bastutiderna kan leda till en besparing på cirka 3000 kilowattimmar per dag. Att sänka temperaturen i flera av våra bassänger kan också ge en relativt stor besparing.

– Nu närmast kommer vi att läsa av mätare och installera loggar och energimätare för att kunna följa upp vad åtgärderna ger för besparingar.

Åtgärderna införs senast 15 november, förutom att ta bort eller bygga om bastur som sker under 2023, och gäller tillsvidare.

Foto: Hanna Wadefalk