En del av en större satsning. Säkerhet, sedan tillgänglighet och sist men inte minst lekvärde. Park- och naturförvaltningen ska lyfta stadens lekplatser i tre steg. Först ut är säkerheten som blivit bättre med hjälp av en ny arbetsmetod och fler besiktningar.

Under 2019 genomförde park- och naturförvaltningen dubbelt så många besiktningar av Göteborgs Stads lekplatser än tidigare år och använde en ny metod för att åtgärda felen. Det gav resultat.

– Vi ser nu att lekplatserna har blivit säkrare, säger Rakel Berglund på park- och naturförvaltningen.

Rakel Berglund.

Det var en revision 2016 som blev startskott för satsningen.

– Den innehöll en del kritik som vi tog åt oss av och nu håller vi på att förbättra lekplatserna i tre steg. Säkerhet är grundbulten och därför började vi där.

Arbetet samordnades
Tidigare besiktigades hälften av lekplatserna varje år. Under 2019 gick man genom samtliga och började även arbeta på ett nytt sätt. En processledare tillsattes för att samordna arbetet med att rätta bristerna som upptäckts.

– Vi hittade en modell som fungerade bra och som vi kommer att använda även i fortsättningen. Dessutom kommer vi göra enklare kontroller för att ligga steget före och åtgärda små fel innan de blivit stora, säger Rakel Berglund.

Under året väntar nästa del av satsningen. Då påbörjas arbetet med att tillgänglighetsanpassa lekplatserna för att kunna användas av barn med olika funktionshinder.

Tar gärna emot tips
Den sista delen är att se över lekvärdet.

– Vi kommer helt enkelt titta på hur vi kan göra lekplatserna roligare. Kanske behövs det fler lekredskap eller mer utmanande. Eller något finurligt inslag eller något som triggar fantasin.

Även om det nu blir tätare besiktningar tar park- och naturförvaltningen tacksamt emot iakttagelser från lekplatsernas besökare.

– De som leker och använder platserna är kanske bäst på att upptäcka fel och brister, säger Rakel Berglund.

Felanmälan lämnas till Göteborgs Stads kontakcenter på 031- 365 00 00. Uppge gärna lekplatsens nummer som finns på en skylt.

Foto: Peter Svenson