Välkommen till stadsbiblioteket 2 februari. Samernas högtidsdag firas över hela Sápmi till minne av det första samiska landsmötet 1917. På stadsbiblioteket blir det högtidstal, musik och historiska tillbakablickar.

Kulturförvaltningen i Göteborg firar sedan många år de nationella minoriteternas högtidsdagar och söndagen den 2 februari uppmärksammas samernas.

Det samiska folket har ingen egen nationalstat, men ett stort landområde som kallas Sápmi. Det sträcker sig över fyra länder, Ryssland, Finland, Norge och Sverige.

Första landsmötet hölls 1917
Runt om i hela detta område firas samernas nationaldag, som egentligen infaller den 6 februari eftersom det var datumet för landsmötet år 1917. Landsmötet samlade för första gången samer från norr till söder och över nationsgränserna för att diskutera gemensamma frågor.

Firandet på stadsbiblioteket börjar klockan 13 med sagostund i sagorummet och fortsätter sedan på Trappscenen klockan 14.

Där håller Sven-Gunnar Hurri från Sameföreningen i Göteborg ett högtidstal, följt av en föreläsning om samernas historia och språk med Anders Ánndaris Rimpi. Författaren Annica Wennström pratar om sin litteratur och det blir musik med Arvid Kästel och Anders Ánndaris Rimpi.