Dagcentral i ständig förändring. Från vävstolar och bakning till musik-quiz och surf-café! Ja, på 30 år har mycket hunnit hända på Sandarnas dagcentral. Men även om aktiviteterna har förändrats finns andra saker som fortfarande är desamma, som till exempel deltagarnas behov av delaktighet och gemenskap. Till och med flera deltagare är desamma, nu som då.

– Det var en helt fantastisk dag! Massor av folk, bland annat flera seniorer som var här när stället invigdes för 30 år sedan, men också många nya ansikten, säger Ingrid Sandberg, äldrekonsulent på jubilerande Sandarna dagcentral.

4C96.jpg
Nu hade man inte bara födelsedagen att fira, utan även det faktum att hela lokalen och inredningen också fått sig en rejäl renovering och uppfräschning, så som det anstår den som uppnått mogen ålder. Och även om festligheterna var lite extra tilltagna just den här dagen så är det även i vanliga fall ett populärt ställe för omgivningarnas seniorer att ”hänga” på.

– Vi har runt 120 återkommande besökare här, några som kommer dagligen och andra kanske bara någon gång i månaden. De flesta kommer ju från vårt närområde i Majorna-Linné, men vi har också många besökare från Hisingen och till och med några från Vänersborg! säger Ingrid Sandberg.

Hälsosamt åldrande
En starkt bidragande orsak till populariteten är säkert den välrenommerade restaurangen, med erkänt välsmakande och inte minst näringsriktig mat. Det senare är ingen slump, då goda matvanor är en av hörnstenarna i dagcentralens strategiska utbud.

– Hela vår verksamhet är planerad utifrån Folkhälsoinstitutets riktlinjer för ett aktivt och hälsosamt åldrande, där man fokuserar på meningsfullhet, fysisk aktivitet, social gemenskap och just goda matvanor, säger Ingrid Sandberg.

Även om målen med verksamheten var väl definierade redan när dagcentralen startade för 30 år sedan, så har besökarnas intressen förändrats genom åren.

Sätter ribban högt
– På den tiden bestod utbudet av ganska traditionella sysslor, som vävning och bakning, men nu är det helt anpassat efter nutida intressen. Därför har vi till exempel surf-café, där man lär sig hantera surfplattor, och musik-quiz och kurser som seniorerna själva håller i till exempel scrapbooking. En stor poäng är att inte personalen arrangerar allt, utan aktiviteterna kräver aktivitet och delaktighet. Vi sätter ribban högre numera, säger Ingrid Sandberg, som också erbjuder många fysiska aktiviteter, som fallprevention i form av balansträning,

Det gäller nämligen att ha en bredd på utbudet att locka med, då dagens seniorer i många fall har fler alternativ att välja på än man kanske hade förr.

– Det är såklart ett stort spann vad det gäller intressen bland våra besökare, som dessutom är mellan 65 och 95 år gamla, men alla har ju det grundläggande behovet av gemenskap och delaktighet. Framförallt är det viktigt att vi når dem som är ensamma, så att de inte riskerar att bli fast där hemma, säger Ingrid Sandberg.

A9E_4.jpg

Sandarnas Seniorträff är känd för den goda maten. Foto: Peter Svenson