Åkning i lugn och ro. Ett par hundra särskolelever i Göteborg får på fredagen chans att njuta av nöjesparken utan stress och köer. I två timmar är parken exklusivt öppen för eleverna och deras medföljande.

– Vi har genom åren alltid varit lyhörda för önskemål från skolor som arbetar med barn med särskilda behov eller andra grupper med funktionshindrade, till exempel har vi arrangerat så att de får komma in nån timme innan parken öppnar, säger Annika Palm, kvalitetschef på Liseberg.

Fem attraktioner
– I år ville vi utvidga detta och har erbjudit alla särskolor på grundskole- och gymnasienivå att komma hit och ha parken för sig själva.

Det har resulterat i att drygt 700 personer – elever, lärare och andra medföljande – har anmält sig till fredagens arrangemang.

Skolorna har fått önska vilka åkattraktioner de vill ha öppna och det blev fem stycken: Farfarsbilarna, Jukebox, Rabalder, Kaninresan och Kaffekoppen.

– Vi har tillsammans med representanter för skolverksamheterna resonerat om vad som ska vara öppet, och vad vår personal bör tänka på för att det ska bli så bra som möjligt, säger Annika Palm.

Ingen stress
Många av särskolebarnen och -ungdomarna har svårt att fungera i stora grupper och när det är stökigt runt omkring dem.

– Det kanske viktigaste med den här dagen är att de får komma till Liseberg när det är lugnt här. Alla får ta den tid de behöver, ingen stress och inga köer.

Särskoledagen blir gratis för alla anmälda besökare. Liseberg bjuder på entréavgifter, åkattraktioner samt isglass och Festis till alla.