Intensivkurser under sportlov och påsklov. I februari startar flera olika simskolor på Hammarbadet och Rannebergsbadet. Förutom intensivkurser för skollovslediga barn i årskurs 3-6 finns särskilda simskolor för kvinnor, pojkar och män. Genom att vända sig till flera olika målgrupper hoppas idrotts- och föreningsförvaltningen att simkunnigheten ska öka i nordost.

– Vi vill skapa så många möjligheter som det går för invånarna i nordost att lära sig simma, säger Jan Eklund, enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

I de nordöstra stadsdelarna är det vanligt med bristande simkunnighet. De simtester som genomfördes i höstas bland femteklassare visar att bara en femtedel av eleverna klarar av att simma 200 meter.

– Bland nyanlända flyktingbarn är simkunnigheten ännu lägre – av 97 elever klarade endast 4 procent simprovet, säger Jan Eklund.

Simskolor för olika målgrupper
Ett av idrotts- och föreningsnämndens prioriterade mål är att öka simkunnigheten och under våren prövas fler alternativ än vanligt i nordost.

Under februarilovet kan skolbarn i årskurs 3-6 gå en intensivkurs som sedan fortsätter under påsklovet. Intensivkursen ges både på Hammarbadet och Rannebergsbadet. Senare i februari startar Hammarbadet simskolor för pojkar respektive flickor mellan 6 och 12 år.

Samarbetar med skolorna
För att få godkänt betyg i ämnet idrott krävs att eleven är simkunnig.

– Eftersom det är ett kunskapskrav är det rektorerna som äger frågan om simundervisning, men skolorna måste ta hjälp av simlärare. Vi har lokaler och simlärare och försöker erbjuda så många olika vägar vi kan. Bland annat har vi ett avtal om 16 lektionstimmar i veckan med de skolor som ingick i den tidigare stadsdelen Lärjedalen, säger Jan Eklund.

Fler simskolor för vuxna
För att också nå föräldrarna anordnas en särskild simskola för kvinnor och en för män. Kursen för kvinnor är förlagd till onsdagskvällarna som är kvinnokväll på Hammarbadet. Simskolorna för vuxna startar i februari och pågår till maj.

– Vi har märkt att om de vuxna lär sig simma är det lättare att öka simkunnigheten bland barnen. Det hänger ihop. Då går hela familjen och simmar tillsammans och det blir viktigt på ett annat sätt, säger Jan Eklund.