Invigning i väntan på byggstart. Det är i mötet med andra som vi växer som människor, och den som är redo för det kan med fördel bege sig till Selma Lagerlöfs torg. Där invigs i kväll en stimulerande mötesplats, i väntan på att hela torget ska växa och leva upp.

– Mötesplatser är så oerhört viktiga för att vi ska lära känna varandra och trivas i vår närmiljö, säger Kristina Hulterström och sammanfattar därmed hela essensen av vad som komma skall på Selma Lagerlöfs torg.

200 studentbostäder, 600 hyres- och bostadsrätter, radhus, idrottshall, bibliotek, vårdcentral … Ja, när ombyggnaden av Selma Lagerlöfs torg är klar kommer det att vara en helt annan stadsbild och dynamik än det är idag, på det ganska slitna och livlösa torget.

– Torget är över 40 år gammalt och behöver moderniseras och vitaliseras. Förhoppningsvis är detaljplanen för området klar till årsskiftet och sedan kommer själva byggandet att pågå i etapper kanske fem, sex år framåt. Men målet är att skapa ett så levande stadsdelstorg som möjligt, med lokal handel och all annan vardagsnära service som man behöver för ett gott liv, säger Kristina Hulterström, som är projektledare för Framtidens Selma.

Kan komma att flytta runt
Och i det goda livet ingår ju stimulerande möten med andra människor, gärna sådana man inte känner sedan tidigare. Just därför har det redan nu byggts en inbjudande mötesplats på torget, där flanörer kan slå sig ner på organiskt formade sittmöbler i trä under ett lysande bubbeltak som byter färg i mjuka intervaller.

– I sinom tid ska det komma värme i stolarna också, men under invigningen tillhandahåller vi värmande sittdynor för dem som vill provsitta och ha det gott. Sedan får vi se hur länge möblerna kommer att stå kvar på just den platsen, de kan komma att flyttas runt på torget efter hand som byggandet kommer igång, säger Kristina Hulterström.

Invigningen av Selmas nya vardagsrum startar kl 17.00 den 23 april, och innefattar bland annat musik och sång av El Sistema och Kul-kören, medan Familjebostäder bjuder på fika.