Inbjudan på vykort för att minska ensamhet. Över 5000 seniorer i Göteborg har fått ett vykort i brevlådan med en inbjudan till någon av Göteborgs Stads mötesplatser. Det är den första insatsen i ett tvåårigt projekt som syftar till att minska ofrivillig ensamhet bland stadens seniorer.

Under pandemin blev många äldre isolerade från omvärlden och upplevde stor ensamhet. Nu vill Göteborgs Stad bryta den ofrivilliga ensamheten. Med statliga stimulansmedel har Äldre samt vårdomsorgförvaltningen startat projektet ”Aldrig ensam i Göteborg”.

Den första insatsen är ett vykortsutskick till över 5000 seniorer i åldern 85 − 88 år som bor i någon av Göteborgs fyra stadsområden, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst.

”Aldrig ensam i Göteborg”

− Vykorten är ett sätt för oss att nå ut till seniorerna. Det är en första kontakt där vi välkomnar dem att besöka en av våra mötesplatser och träffa oss på mötesplatserna, ta del av information om våra aktivitetsutbud samt hämta en gåva som väntar på dem.

Det säger Jihan Aboujame som är äldrekonsulent och projektledare. Tillsammans med projektansvariga Pernilla Halmedal och Havva Shahabi, på avdelning Hälsofrämjande och Förebyggande, arbetar de med projektet ”Aldrig ensam i Göteborg”.

Vykortet innehåller en välkomsthälsning och kontaktuppgifter till mötesplatser i de fyra stadsområdena.

Utskicket ska så småningom utvärderas med hjälp av en enkät, men redan nu går det att konstatera att insatsen har blivit en succé.

− Mängder av seniorer som fått vykortet ringer och vill besöka en mötesplats. Jag tror att det landade i precis rätt tid. Många berättar om sin ensamhet och hur glada de blivit över att kommunen hört av sig.

Historisk resa i musik

En annan satsning där mötesplatserna erbjuder möjlighet till umgänge är musikföreställning 400 år av musik. Den är en del av Stadens jubileumsfirande och kommer att spelas på tio mötesplatser i höst.

− Musikern Magnus Rosén spelar musik från 1600−talet och framåt, från Bach till modern rock. Det kommer också bjudas på dans, kaffe och räksmörgås, säger Jihan Aboujame, som även är projektledare för Göteborgs Jubileumssatsningar inom Äldre samt vårdomsorgförvaltning.

Föreställningen är kostnadsfri och kräver föranmälan.